De beving in Azië heeft vele tienduizenden slachtoffers geeist. Er zijn
helaas ook Nederlanders onder de getroffenen. Het ministerie van
Buitenlandse Zaken heeft (donderdag 30 december) de dood bevestigd van
5 landgenoten; 4 in Thailand, 1 in Sri Lanka. De familie van deze
slachtoffers is ingelicht.

Het ministerie gaat er van uit dat er meer Nederlandse slachtoffers te
betreuren zullen zijn. Zorgen bestaan vooral over enkele tientallen
mensen die als vermist te boek staan. Zij waren ten tijde van de ramp
in het gebied aanwezig en zijn daarna niet meer gesignaleerd. De
ambassades en hulporganisaties zijn ter plekke met een intensieve
zoektocht bezig, maar gezien de omvang van het gebied en de daar
heersende chaos zal in een aantal gevallen niet op korte termijn
opheldering over hun lot kunnen worden verkregen.
Buitenlandse Zaken heeft daarnaast vele meldingen ontvangen van
Nederlanders die zich waarschijnlijk in de regio bevonden, maar niet
noodzakelijkerwijs in het rampgebied zelf. Het betreft hier
voornamelijk rondtrekkende toeristen zonder vast contactadres ter
plekke. Ook naar hen is de zoektocht in volle gang. Buitenlandse Zaken
wil natuurlijk zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over deze groep.
Mochten kennissen of familieleden nadere informatie hebben over hun
verblijfplaats, dan worden zij verzocht dit zo spoedig mogelijk te
melden aan het ministerie op telefoonnummer 070-3487770.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken