De Koninklijke Landmacht oefent van 18 tot en met 22 september in de omgeving van Ede en Lopik ter voorbereiding op de missie European Union Force 5 (EUFOR 5) in Bosnië. Ongeveer driehonderd militairen doen mee aan Lizard Prepare.

De oefening speelt zich niet alleen af op kazernes en oefenterreinen, maar ook in steden en dorpen om de situatie in Bosnië zo realistisch mogelijk na te bootsen. Een Bulgaarse infanterie- en een Roemeense transporteenheid zullen de Nederlanders ondersteunen in Bosnië en nemen daarom ook deel aan Lizard Prepare.

De totale troepensterkte van EUFOR 5 bedraagt ongeveer zesduizend militairen, onder wie zo'n driehonderd Nederlanders. Zij zijn afkomstig van 13 Gemechaniseerde Brigade uit Oirschot en 1 Logistieke Brigade.

De voornaamste taak van de Nederlandse militairen is zorgen voor de instandhouding van een veilige leefomgeving in Bosnië. Dit doen zij door samen met de plaatselijke autoriteiten onder meer actief de inzameling van wapens en munitie ter hand te nemen en de illegale houtkap op te sporen en te bestrijden. De militairen van 1 Logistieke Brigade nemen de logistieke ondersteuning van alle Nederlanders in het missiegebied voor hun rekening: transport, voeding, onderhoud en herstel. OOk een aantal oorlogsmisdadigers die mogelijk nog in Bosnië verblijven zullen moeten worden opgepakt.
De militairen vertrekken medio oktober naar Bosnië en zullen daar zes maanden verblijven.

bron:MinDef