De Nederlandse Staat moet Eternit aansprakelijk stellen voor de enorme maatschappelijke schade die het bedrijf, dat tot 1993 asbest gebruikte, veroorzaakt heeft in de omgeving Goor en Harderwijk. SP Tweede-Kamerlid Krista van Velzen zal dit voorstel doen tijdens een overleg met staatssecretaris Van Geel (VROM) dat ze vandaag heeft aangevraagd.   Directe aanleiding is het gisteren gepubliceerde Deltaplan van de provincie Overijssel voor de integrale verwijdering van alle asbest in de gemeente Goor. De SP zet zich sinds begin jaren '90 in voor een structurele oplossing van de asbestproblematiek.

Door de inspanningen van oud-kamerlid Remi Poppe kwam er een landelijke subsidieregeling voor asbestsanering van particuliere terreinen (erven, wegen e.d.) rond Goor en Harderwijk. De regeling is inmiddels beëindigd, maar er blijven steeds nieuwe gevallen opduiken. Omdat duidelijk is dat de gemeenten en provincies niet in staat zijn om de lasten van een integrale sanering te financieren, zou het Rijk zich daarvoor garant moeten stellen, waarbij de gemaakte en nog te maken kosten verhaald worden op de veroorzaker. Tot dusver heeft Eternit nog geen cent betaald van de saneringen in de omgeving van het bedrijf. 
 
De SP wil ook dat de Nederlandse Staat zich garant stelt voor de schadevergoedingen aan alle asbestslachtoffers van Eternit. Daartoe behoren ook de slachtoffers van blootstelling in het milieu door asbest, die tot nu toe geen schadevergoeding hebben kunnen krijgen. Oud SP-senator Bob Ruers pleit als letselschadeadvocaat al jaren voor een betere en snellere schaderegeling. De uitbetaalde schadevergoedingen zouden eveneens verhaald moeten worden op de veroorzaker. 
 
Afhankelijk van de reactie van de staatssecretaris overweegt Van Velzen om een een parlementair onderzoek te vragen. 

bron:SP