Minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking en haar Surinaamse
collega Raghoebarsing voor Planning en Ontwikkelingssamenwerking hebben
vrijdag 28 januari in Paramaribo de Surinaamse plannen ondertekend voor
ontwikkeling van de onderwijs- en landbouwsector. Nederland zal de
uitvoering van deze plannen voor de komende vijf jaar financieren uit
de eerder aan Suriname beloofde ontwikkelingsgelden. Voor de landbouw
gaat het om 18 miljoen euro, met de ontwikkeling van het onderwijs is
ruim 10 miljoen euro gemoeid. 

 
In het kader van de bestaande ontwikkelingsrelatie Nederland-Suriname
is afgesproken dat een groot deel van de hulpgelden moet worden besteed
aan zes voor Suriname belangrijke sectoren: gezondheidszorg, onderwijs,
huisvesting, landbouw, milieu en goed bestuur. Vorig jaar zijn de
overeenkomsten voor de gezondheidszorg en onderwijs al ondertekend. Die
plannen zijn nu in uitvoering. Met het akkoord nu over de plannen voor
onderwijs en landbouw blijft Suriname goed op tempo. Van Ardenne: 'Er
is in Suriname veel gedaan. Petje af daarvoor. Met deze plannen voor
onderwijs en landbouw neemt Suriname zelf de verantwoordelijkheid en de
regie voor de ontwikkeling van deze sectoren. Uitvoering van de plannen
zal ook zeker helpen om de publieke sector verder te versterken.'
Nederland hoopt dat Suriname met de plannen voor milieu en voor goed
bestuur nog in de loop van dit jaar vorderingen maakt.  
 
In Suriname is de afgelopen weken door zowel politici als
maatschappelijke organisaties gediscussieerd over de beleidsnotitie
'Suriname - Nederland, een rijke relatie'. Minister Van Ardenne
constateert tijdens haar bezoek aan Paramaribo dat Nederland en
Suriname op een lijn zitten als het gaat om de wens de bestaande
ontwikkelingshulp af te bouwen in een periode van ongeveer vijf jaar en
te werken aan een nieuwe, meer zakelijke relatie. Een relatie waarin
economische en culturele samenwerking, natuur en milieubehoud en
modernisering van de overheid centraal staan. Het openstellen van de
stimuleringsregelingen voor bedrijven (PSOM en ORET/Miliev) ook voor
Suriname is een belangrijke stap op weg naar die nieuwe relatie.
Bovendien kan de private sector in Suriname hierdoor verder worden
versterkt.  

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular