Ministers Koenders
(Ontwikkelingssamenwerking) en Verhagen (Buitenlandse Zaken)
ondersteunen de Palestijnse politie dit jaar met 6,3 miljoen euro.
Het is volgens de minister van groot belang om de veiligheid en de
openbare orde voor de mensen in de Palestijnse Gebieden te
handhaven en zo mogelijk te vergroten. Dat vereist versterking van
de Palestijnse civiele politie, waarvoor Nederland geld beschikbaar
stelt via het Temporary International Mechanism (TIM).

De Palestijnse politie heeft als
belangrijkste taak handhaving van de openbare orde. De afgelopen
maanden heeft de politie tijdens de intra-Palestijnse onlusten, met
name in de Gaza-strook, een belangrijke deescalerende rol gespeeld.
Interne stabiliteit in de Palestijnse Gebieden is ook in het belang
van Israel. Met de Nederlandse bijdrage zal aan alle medewerkers
van de Palestijnse politie een toelage van circa 360 euro worden
betaald. Deze toelage draagt niet alleen bij aan verbetering van de
veiligheidssituatie in de Palestijnse Gebieden, maar betekent ook
een verbetering van de humanitaire omstandigheden voor de ruim
17.000 politiemensen en hun families.

bron:BZ