In de Pakistaanse hoofdstad Islamabad
wordt op 30 november een grote manifestatie gehouden om publiek en
beleidsmakers te doordringen van het belang van voorschoolse zorg
en onderwijs voor kinderen. Nederland trekt voor deze zorg aan
jonge Pakistaanse kinderen de komende jaren 12,2 miljoen euro
uit.

Op deze manifestatie, waaraan de
Pakistaanse onderwijsautoriteiten, honderden schoolkinderen,
onderwijzers en schoolhoofden deelnemen, presenteert de
VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) haar
jaarlijkse rapport over de wereldwijde ontwikkelingen in het
onderwijs, dat dit jaar in het teken staat van voorschoolse zorg en
onderwijs. Dit gebeurt in aanwezigheid van onder andere de
Nederlandse ambassadeur in Pakistan.

Zorg en onderwijs voor de jongste kinderen
vanaf hun geboorte tot het moment dat zij naar het basisonderwijs
gaan is bedoeld om kinderen te ondersteunen in hun groei,
lichamelijke ontwikkeling, leervermogen en cognitieve, sociale,
fysieke en emotionele ontwikkeling. Dit gebeurt via allerlei
programma’s voor ouder- en kindzorg tot kleuteronderwijs. Het
recht op voorschoolse zorg en onderwijs is erkend in de Verklaring
van de Rechten van het Kind. Het draagt bij aan het welzijn van
kinderen en vergroot de kans op succesvolle deelname aan
vervolgonderwijs en een betere toekomst. In bijna de helft van alle
landen ontbreken formele programma’s voor kinderen onder de
drie jaar.

Pakistan is een van de vijftien
partnerlanden waarmee Nederland samenwerkt op het gebied van
onderwijs (basic education). In 2005 is 10 miljoen euro beschikbaar
gesteld voor noodhulp op onderwijsgebied in de gebieden die toen
door een zware aardbeving werden getroffen. Voor de verdere
wederopbouw van het onderwijs in deze gebieden via Unicef is voor
de periode 2006-2009 ruim 21 miljoen euro beschikbaar.

Voorts worden plannen uitgewerkt voor
steun aan de onderwijssector in drie Pakistaanse provincies, Sindh,
Baluchistan en North West Frontier Province. Een van de
activiteiten betreft de ondersteuning van het nationale programma
voor voorschoolse zorg en onderwijs in 17 districten in vier
provincies, waarvoor Nederland recent een overeenkomst tekende met
de Aga Khan Foundation. De bijdrage zal onder meer worden gebruikt
voor verbetering van de kwaliteit van het kleuteronderwijs en de
zorgvoorzieningen, ondersteuning van provinciale en
districtsbestuurders bij de organisatie van het onderwijs, het
bevorderen van gelijke behandeling van jongens en meisjes en het
betrekken van ouders en gemeenschap bij het onderwijs.

bron:BZ