De eerste rotatie van de troepen in
Uruzgan heeft plaatsgevonden. Zij die er vier maanden op hebben
zitten, gaan naar huis, verse troepen komen het gebied binnen en
commandanten dragen hun verantwoordelijkheid over aan hun
opvolgers.

In het bijzijn van kolonel Theo Vleugels,
commandant van Task Force Uruzgan, droeg luitenant-kolonel Piet van
der Sar het commando over de Battle Group over aan
luitenant-kolonel Tim Luiten. Met de overdracht kwam er niet alleen
een nieuwe commandant; de hele samenstelling van de Battle Group
veranderde. Luiten: “We willen het succes van onze
voorgangers voortzetten. Er zullen zeker verschillen zijn tussen
ons optreden en dat van onze voorgangers, maar grote veranderingen
zijn niet nodig.”

Van der Sar schrijft het succes van de
missie toe aan de pelotonscommandanten en hun pelotons. Het zijn
namelijk deze mensen die de contacten met de bevolking, politie en
leger hebben en met bruikbare informatie terugkomen uit het gebied.
Hij roemde de samenwerking tussen de pantser- en luchtmobiele
infanterie. “Ik ben er van overtuigd dat de Bravo-compagnie
van het 12de bataljon net zo makkelijk zal integreren in deze
Battle Group als de Bravo-compagnie van 44
Pantserinfanteriebataljon voorheen deed.”

Ook het Provinciaal Reconstructie Team
wisselde dinsdag 28 november van personeel. Luitenant-kolonel Nico
Tak stond sinds 1 augustus aan het hoofd van het PRT en legde met
zijn mensen het fundament voor de komende periode in Uruzgan. Het
nieuwe PRT gaat onder leiding van luitenant-kolonel Gerard Koot
door met het verder intensiveren van de contacten en het leveren
van ondersteuning bij de ontwikkeling van zowel het provinciale
bestuur als het districtsniveau. Door het oppakken van projecten
dragen zij bij aan het daadwerkelijk verbeteren van de situatie in
Uruzgan en het werken aan perspectief voor de bevolking.

bron:MinDef