Waarborgfonds Motorverkeer meldt minder doorrijders, minder onverzekerden Nederlandse verkeersmoraal lijkt te verbeteren Al tonen tv-zenders wekelijks een reeks aan wegmisbruikers, het lijkt een beetje beter te gaan met de Nederlandse verkeersmoraal. Er wordt in elk geval minder doorgereden na een ongeval. Want terwijl het Nederlandse wagenpark doorgroeit, is het aantal claims bij het Waarborgfonds Motorverkeer in 2006 - voor het tweede jaar op rij - met zo'n 12% afgenomen. Het leeuwendeel van die schaden is afkomstig van doorrijders. Over deze ontwikkelingen schrijft het Waarborgfonds in het jaarverslag 2006. Het fonds vergoedt,onder voorwaarden, de schade die is veroorzaakt door automobilisten die onverzekerd zijn of na het ongeval zijn doorgereden.

Minder schade door doorrijders, nog minder door onverzekerden en veel minder door gestolen auto's Doorrijden na een ongeval zonder je identiteit kenbaar te maken is een misdrijf. Bijna 49.000 maal kreeg het Waarborgfonds een schademelding na een doorrijding - het jaar daarvoor was dat nog ruim 55.000. Dat is een daling van betekenis. Overigens realiseren veel mensen zich niet dat doorrijden ook strafbaar is als ze alleen een verkeerszuiltje hebben omgereden of een vangrail gedeukt. Met alleen een spijtige blik op de schade aan hun eigen bumper vervolgen ze dan hun weg. De meldingen voor wegmeubilairschade kwamen in 2006 zo'n 6% minder vaak voor dan het voorafgaande jaar. Nog een daling is te zien bij het aantal onverzekerden dat anderen schade toebracht. Afgelopen jaar ging dat om ruim 2.500 schaden, een teruggang met 13%. Het aantal meldingen van gestolen auto's dat anderen schade toebracht daalde fors, met 22% tot 410 stuks. Overigens zal bij de doorrijders tevens een - per definitie onbekend - aantal onverzekerde en een aantal gestolen auto's horen.

Waarborgfonds pakt fraude aan
Het Waarborgfonds heeft daarnaast met een ander type misdrijf te maken:
verzekeringsfraude. Wie bijvoorbeeld zijn auto zelf tegen een paaltje geparkeerd heeft en bij het Waarborgfonds claimt dat een andere auto die schade heeft veroorzaakt, die pleegt fraude. Het Waarborgfonds bestrijdt fraude actief en waar nodig in samenwerking met andere partijen in de verzekeringswereld. Dat heeft afgelopen jaar een besparing van 800.000 euro opgeleverd, een ton meer dan het jaar daarvoor. Ten opzichte van de totale jaarlijkse uitkering door het fonds is dat misschien een druppel. 'Maar,' benadrukt directeur Frits Blees,'we moeten zorgvuldig omgaan met de aan ons toevertrouwde gelden.

Elke claim moet rechtmatig zijn.'
Bij fraudebestrijding hoort ook fraudevermijding, met name door goede voorlichting. Als gevolg daarvan is ook te zien dat er vorig jaar weer minder claims afgewezen hoeven te worden omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen.

Waarborgfonds, bijzonder werk in jaarverslag belicht
In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in
verzekeringsland. Zo heeft het Waarborgfonds geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. Naast de kerncijfers en ontwikkelingen laat het jaarverslag 2006 daarom ook een aantal medewerkers aan het woord die vertellen over het bijzondere werk en hun eigen specialisme.

bron:Waarborgfonds Motorverkeer