Vrijdag sluit staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat haar werkbezoek aan China af. Gedurende vijf dagen bezocht zij de steden Beijing, Nanjing en Shanghai. Hier besteedde zij aandacht aan de watersamenwerking tussen Nederland en China, de baggerproblematiek en de luchtvaartrelatie. Tijdens het bezoek stond het Water Innovation Seminar in Shanghai centraal, hier werd gesproken over de vernieuwing van de Chinese watersector. Op het seminar was een groot aantal Nederlandse bedrijven en kennisinstituten vertegenwoordigd. Een aantal Nederlandse bedrijven, DHV, Nijhuis Pompen, Royal Haskoning en Ferendi, heeft na afloop van het seminar contracten ondertekend met hun Chinese partners.

Tijdens het seminar wisselden Nederland en China hun ervaringen op het gebied van waterbeheer uit. Voor China is deze kennis van groot belang, aangezien het land regelmatig heeft te lijden onder omvangrijke overstromingen. Door de snelle economische ontwikkeling vormen ook waterschaarste en -vervuiling in toenemende mate grote problemen.China kampt met een toenemend tekort aan specifieke kennis op het gebied van baggeren, maar maakt het buitenlandse baggerbedrijven moeilijk aan de slag te gaan. Om duidelijkheid voor de Europese baggersector te verkrijgen werd, op initiatief van Nederland, tijdens het bezoek aan Beijing een bijeenkomst belegd, waarbij, naast Verkeer en Waterstaat en de zes betrokken Chinese ministeries ook de Europese Commissie en België aanwezig waren. Het ging hierbij om een eerste ontmoeting waarbij voor het eerst alle zes Chinese ministeries met hun partners aan tafel zaten. Hoewel er nog geen concrete resultaten zijn geboekt, is afgesproken het overleg voort te zetten.
Ook in het luchtvaartdossier werd voortgang geboekt. Nederlandse luchtvaartmaatschappijen willen meer start- en landingsrechten op de Chinese groeimarkt dan onder de huidige overeenkomst mogelijk is, met name op Beijing en Shanghai. In Beijing is gesproken over uitbreiding van deze rechten. Overeengekomen is om in november luchtvaartbesprekingen te starten. Daarnaast heeft de staatssecretaris op Lake Taihu (nabij Shanghai) golfmeetapparatuur in werking gesteld. De apparatuur meet de gevolgen van harde wind op de golfslag in een meer. Rijkswaterstaat wil de gegevens van deze metingen gebruiken om te beoordelen of de dijken langs het IJsselmeer en Markermeer aan de gewenste veiligheidseisen voldoen. De omstandigheden van Lake Taihu lijken erg op die van het IJsselmeer. China gebruikt deze apparatuur voor onderzoek naar sedimentatie.
bron:VenW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular