Met ingang van 1 januari 2006 gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg bewaken. Dit staat in het wetsvoorstel Wet marktordening gezondheidszorg dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend.

In het nieuwe zorgstelsel geeft minister Hoogervorst meer ruimte voor zorgaanbieders, verzekeraars en verzekerden voor het maken van eigen keuzes. De overheid wil daarbij de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg blijven bewaken en garanderen.

De NZa gaat in de gaten houden of het introduceren meer marktwerking goed verloopt en of de verzekeraars de Zorgverzekeringswet en de AWBZ goed uitvoeren. Het markttoezicht van de NZa vult het toezicht aan van de Nederlandse Mededingingsautoriteit over eerlijke mededinging.

bron:VWS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular