Van zaterdag 28 april tot en met zondag 6
mei is er geen treinverkeer tussen Blerick en Nijmegen en vice
versa. ProRail voert tijdens een negendaagse buitendienststelling
werkzaamheden uit voor spoorvernieuwing. Er is gekozen voor de
meivakantie om de overlast voor reizigers zoveel mogelijk te
beperken. Ongeveer 60% van de reizigers van de Maaslijn bestaat uit
scholieren en studenten. Veolia zorgt voor vervangend busvervoer.
Betrokken gemeenten zijn: Horst aan de Maas (Lottum en
Grubbenvorst), Meerlo-Wanssum, Venray, Boxmeer (centrum en
Vierlingsbeek), Cuijk en Nijmegen. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door hoofdaannemer Strukton Railinfra Zuid en enkele
onderaannemers.

Omvangrijke klus

De werkzaamheden aan de Noordelijke
Maaslijn zijn omvangrijk. Er wordt twaalf kilometer spoor
(ballastbed, dwarsliggers en spoorstaven) vernieuwd. Bij 1100 meter
hiervan worden alleen de dwarsliggers vervangen, omdat de
spoorstaven en de ballast hier nog goed zijn. Verder worden vijf
wissels en vier overwegen vervangen. Ook worden diverse wissels en
achterliggende sporen gesaneerd. Dit betekent in de praktijk 18.500
dwarsliggers vervangen, 74.000 kraagschroeven vastdraaien en 40.000
ton steenslag (grind) lossen en verwerken. Hiervoor worden
gespecialiseerde werktreinen van honderden meters lang gebruikt.
Omwonenden van het spoor zijn per brief geïnformeerd. Zij
kunnen hinder ondervinden door het gebruik van zware machines
tijdens de werkzaamheden.

Combineren werkzaamheden

Alle grootschalig onderhoud voor 2005-2008
voor de Maaslijn wordt geclusterd uitgevoerd in 2006 en 2007.
Uitgangspunt hierbij is het zoveel mogelijk combineren van
werkzaamheden en technieken. In 2006 werden 20 kilometer spoor en
veertien overwegen vernieuwd.

Reizigers

Tijdens de spoorvernieuwing is van
zaterdag 28 april tot en met zondag 6 mei geen treinverkeer
mogelijk tussen Blerick – Nijmegen en Nijmegen –
Blerick. Veolia zet tijdens deze periode bussen in.

bron: ProRail