Bijna negen op de tien Nederlanders (87%) zijn het eens met de gezamenlijke kaartenactie ´Ja ik wil zelf kiezen' die de huisartsen (verenigd in de LHV en het LACH) en de apothekers (verenigd in de koepelorganisatie KNMP) afgelopen dinsdag zijn gestart. Nederlandse patiënten, zo blijkt uit het representatieve onderzoek dat is uitgevoerd door Maurice de Hond, spreken zich massaal uit và³à³r het behoud van keuzevrijheid in de zorg en stellen het niet op prijs dat verzekeraars bepalen welke zorg mensen krijgen.

Aanstaande dinsdag om 9.45 uur worden de ingezamelde kaarten door Marga van Weelden (voorzitter van de KNMP), Bas Vos (voorzitter LHV), Hans Nobel (LACH) en apothekers van de organisatie Service Apotheek op het Binnenhof overhandigd aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid (VWS) van de Eerste Kamer. Op diezelfde dag vergadert de Eerste Kamer over de zorgverzekeringswet. De initiatiefnemers van de actie hopen dat de Leden van de Eerste Kamer dit overduidelijke signaal van de Nederlandse bevolking meenemen in hun beraadslagingen.

Er is sprake van grote drukte in de 1750 apotheken en bij de bijna 8000 huisartsen vanwege de overweldigende belangstelling van mensen die de kaart willen invullen. Marga van Weelden: "Mensen komen speciaal naar de apotheek om aan te geven dat zij hun keuzevrijheid in de zorg willen behouden. In de apotheek waar ik werk waren de honderden kaarten binnen twee uur op."

LHV-voorzitter Bas Vos bevestigt dit beeld: "Wij hebben de kaart uiteindelijk ook op onze website gepubliceerd, waardoor huisartsen extra exemplaren konden afdrukken."

Hans Nobel (LACH), ten slotte: "De kracht van deze actie zit in de vrijwel unanieme ondersteuning door de patiënten, de premiebetalers. Zij begrijpen de essentie van de actie heel goed: de macht over hun zorg behoort niet in handen van de verzekeraars gelegd te worden!"

Inmiddels hebben naast de apothekers en de huisartsen ook meerdere patiëntenverenigingen en diverse zorgverleners zoals de tandartsen (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), de fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapeuten), de mondhygiënisten (Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten) en het platform ´Zorg Geen markt' zich bij monde van hun besturen spontaan bij de actie aangesloten.

Veel mensen brengen hun stem uit via www.apotheek.nl. Met ingang van zaterdag kan dat ook via de gezamenlijke website van de zorgverleners: www.jaikwilkiezen.nl.

bron:LHV