Ongeveer 90% van de kandidaten slaagt in
één keer voor het inburgeringsexamen buitenland. Dit
examen wordt afgenomen op Nederlandse ambassades. De meeste
kandidaten zijn van Turkse, Marokkaanse en Chinese nationaliteit.
Dit blijkt uit de Monitor Inburgeringsexamen Buitenland. Deze gaat
over de periode tussen 15 maart en 30 september 2006.

In die periode werden 1436 examens
afgenomen. Van de examenkandidaten had 20% de Turkse nationaliteit,
19% de Marokkaanse en 10% de Chinese. 56% van de kandidaten is
vrouw. Van de vrouwen slaagt 88% de eerste keer voor het examen,
bij de mannen is dat 90%. 49% van de kandidaten is tussen de 26 en
35 jaar oud, 31% tussen de 16 en 25 jaar. De meeste kandidaten
hebben een gemiddeld opleidingsniveau, gevolgd door een hoog
opleidingsniveau.

Examen

Het basisexamen wordt afgenomen op
Nederlandse ambassades in het buitenland. Dit gebeurt via een
telefoonlijn die in verbinding staat met een computer. De leerstof
moet migranten laten kennismaken met de Nederlandse taal en
samenleving.

Bron: MinJus