(Persbericht) Meer dan de helft van de grotere bedrijfsvestigingen gebruikt SAN

Breda,14 november 2011 Uit analyse van Computer Profile blijkt dat het leeuwendeel van de Nederlandse grootzakelijke storagemarkt in handen is van een vijftal leveranciers. HP is de meest voorkomende leverancier binnen de storagemarkt. Meer dan een derde van de storage-oplossingen, waarbij is gekeken naar SAN, NAS en direct attached storage, is afkomstig van HP. De vier overige spelers, met een aanzienlijk aandeel in het totaal aantal storage-oplossingen, zijn NetApp met een aandeel van 17 procent, EMC en Dell beiden met een aandeel van 15 procent, en IBM met een aandeel van ongeveer acht procent. Alle overige storage-oplossingen vormen à©à©n procent of minder van het totaal. Dit blijkt uit 1.500 gesprekken die Computer Profile de afgelopen 12 maanden voerde met bedrijfsvestigingen met tenminste honderd medewerkers over de gebruikte storage-oplossingen.

In de afgelopen jaren is na diverse overnames het leverancierlandschap binnen de storagemarkt wel aanzienlijk veranderd. Zo werd Compellent ingelijfd door Dell, nam IBM Storwize onder haar hoede, verwierf HP zowel Lefthand als 3Par en kocht EMC onder andere Greenplum en Isilion.

Ten opzichte van een jaar geleden zijn de onderlinge verhoudingen tussen de leveranciers vrijwel gelijk gebleven. Het percentage ´overigen‘˜ neemt enigszins af. De NAS-oplossingen van QNAP en Synology zijn voor het eerst zichtbaar met een aandeel van circa à©à©n procent van het totaal.

Meer dan helft van bedrijfsvestigingen gebruikt SAN
Voor het eerst wordt bij meer dan de helft van de bedrijfsvestigingen met honderd of meer medewerkers een Storage Area Network aangetroffen. In totaal geeft 52 procent van de bedrijfsvestigingen aan te beschikken over een SAN. Een jaar geleden lag dit percentage op 48 procent van deze groep.

De meest voorkomende SAN-systemen zijn afkomstig van HP. Van alle bedrijfsvestigingen met honderd of meer medewerkers geeft 22 procent aan een HP SAN-systeem te gebruiken. Een jaar geleden bedroeg dat 20 procent. Binnen de overheid en in de zorgsector is het SAN-gebruik van HP het hoogst, in beide segmenten ligt de penetratie op ongeveer 33 procent. Na HP kent Dell de hoogste SAN-penetratie. Een kleine negen procent van de bedrijfsvestigingen maakt gebruik van een Dell SAN, met als uitschieters de zakelijke dienstverlening met 13 procent en de zorgsector met 11 procent. Ongeveer acht procent van de vestigingen geeft aan te beschikken over een SAN-oplossing van EMC. Ook kent EMC de hoogste penetratiegraad bij overheids- en zorginstellingen met respectievelijk 13 en 10 procent.

Backup-software
Ook het gebruik van backup-software wordt door Computer Profile in kaart gebracht. Van de geïnventariseerde bedrijfsvestigingen geeft 90 procent aan te beschikken over een backup-oplossing. De meest gebruikte backup-software betreft NetBackup en Backup Exec. Van de bedrijfsvestigingen met honderd of meer medewerkers geeft 36 procent aan gebruik te maken van à©à©n van deze Symantec-oplossingen. Het gebruik van de Symantec-oplossingen is het hoogst in de bouw (50 procent), de industrie (41 procent) en bij dienstverleners (40 procent). HP is de tweede meest gebruikte vendor van backup-oplossingen. Overall geeft 14 procent aan deze software te gebruiken, waarbij het gebruik binnen de overheid met 33 procent het hoogst is. De nummer drie leverancier van backup-oplossingen is CA Technologies. Bij 13 procent van de bedrijfsvestigingen wordt backup-software van deze vendor gebruikt, hoofdzakelijk ARCserve. Het gebruik van de CA-software ligt binnen de meeste branches rond de 14 procent met uitzondering van de overheid, waar dat ongeveer de helft bedraagt.

Overige backup-oplossingen worden door minder dan tien procent van de bedrijfsvestigingen gebruikt. CommVault, IBM en EMC worden met name bij de grotere bedrijfslocaties gebruikt en Microsoft hoofdzakelijk bij locaties tot circa 500 medewerkers.

-----------------
Noot voor de redactie: Er zijn grafische weergaven beschikbaar
Bijlage 1: Grafische weergave van de installed base storage-oplossingen
Bijlage 2: Grafische weergave van de penetratie SAN
Bijlage 3: Grafische weergave van de top 7 vendoren backup-oplossingen

Over Computer Profile Benelux
Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 28.500 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 28.500 ICT decision makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com.

Meer informatie:
Marcommit PR
Marloes Overmars
Tel. +31(0)35 582 27 30
E-mail: [email protected]t.nl