NEN 4400-1 certificering voor InWork B.V.Amsterdam InWork, dienstverlener op het gebied van ICT detachering en ICT werving & selectie, heeft recentelijk het NEN 4400-1 certificaat ontvangen van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Het NEN 4400-1 certificaat bestaat sinds 2007. Het is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen.

Ondernemingen met een NEN 4400-1 certificaat voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden aan de loon-, personeel- en financiële administratie.

Deze eisen zijn:
- identificatie van de onderneming;
- aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
- loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
- uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
- voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Door te voldoen aan deze eisen bieden bedrijven die bemiddelen in werk of werk aannemen hun opdrachtgevers bescherming tegen risico‘s voor fraude en illegaliteit.

SNA geeft aan dat gecertificeerde ondernemingen "betrouwbare partners zijn voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden."Comments are closed.
%d bloggers liken dit: