Amsterdam InWork, dienstverlener op het gebied van ICT detachering en ICT werving & selectie, heeft recentelijk het NEN 4400-1 certificaat ontvangen van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Het NEN 4400-1 certificaat bestaat sinds 2007. Het is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen.

Ondernemingen met een NEN 4400-1 certificaat voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden aan de loon-, personeel- en financiële administratie.

Deze eisen zijn:
- identificatie van de onderneming;
- aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
- loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
- uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
- voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Door te voldoen aan deze eisen bieden bedrijven die bemiddelen in werk of werk aannemen hun opdrachtgevers bescherming tegen risico‘˜s voor fraude en illegaliteit.

SNA geeft aan dat gecertificeerde ondernemingen "betrouwbare partners zijn voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden."

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular