(Persbericht) Combinatie van technische en menselijke benadering is garantie voor succes

Almere, 7 februari 2011 Neomax, IT-detacheerder en cloudsolutions provider, gaat een partnership aan met Trigger Concepts voor het succesvol uitvoeren van cloudmigraties. Trigger Concepts, gespecialiseerd in het begeleiden van ontwikkel- en verandertrajecten binnen organisaties, ondersteunt neomax op menselijk vlak bij de uitvoer van cloudmigraties bij klanten. Deze samenwerking biedt klanten een unieke combinatie voor zowel de technische als menselijke begeleiding bij de cloudmigratie.

Stephan Bosman, directeur van neomax: à¢â‚¬Å“De implementatie van cloudsolutions lijkt voornamelijk een ICT-verandering, maar er is ook een duidelijk management en menselijk component. De veranderingen waarbij cloudsolutions een rol spelen, komen voor veel medewerkers heel dichtbij. De helpdesk is niet meer hetzelfde, de medewerkers worden anders ingezet en moeten werken met andere applicaties. Om optimaal rendement te halen uit een cloudmigratie dienen organisaties naast de technische transitie ook aandacht te besteden aan de impact van de verandering op het management en de werkvloer. Door de samenwerking met Trigger Concepts brengen wij deze twee aspecten nu bij elkaar en kunnen we klanten van a tot z ondersteunen bij een succesvolle transitie naar de cloud.à¢â‚¬

à¢â‚¬Å“Een mens in verandering is altijd minder productiefà¢â‚¬, aldus Gilbert Bookelman, directeur van Trigger Concepts. à¢â‚¬Å“Hoeveel de productiviteit afneemt en hoe snel een organisatie weer effectief is, kan een organisatie die een verandertraject doorloopt zelf sterk beïnvloeden. Wij zijn verheugd dat we dankzij de samenwerking met neomax de gelegenheid hebben organisaties te begeleiden bij het verandertraject naar de cloud. Het doel is het realiseren van tevreden management en medewerkers die zo snel mogelijk weer op of zelfs boven het oude productiviteitsniveau komen.à¢â‚¬

---------------------

Over Trigger Concepts
Door kennis van training, coaching en evenementenorganisatie te combineren, onderscheidt Trigger Concepts zich van trainings- en evenementenbureaus. De meerwaarde die Trigger Concepts organisaties biedt, ligt in het activeren van mensen. Door middel van creatieve interactie en dynamiek wordt de doelgroep geactiveerd tot beweging naar verandering in houding en gedrag. Voor onder meer verandertrajecten ontwikkelt en produceert Trigger Concepts, creatieve concepten met een vernieuwende leervorm; Belevend Leren. Leren door ervaring en beleving is aanmerkelijk effectiever en geeft een beter resultaat dan leren door aanhoren en getoetst worden. Bij Belevend Leren wordt gebruik gemaakt van praktijksituaties van de organisatie in verandering. Er worden oefensituaties gecreëerd, waarbij acteurs, trainers, decors en simulaties worden ingezet. Het trainen door spel en beleving heeft meer effect dan elke andere vorm van training in het slagvaardig en creatief handelen.
Concepten die Trigger Concepts ontwikkelt zijn verrassend en kenmerken zich door didactische en theoretische onderbouwing, interactie en dynamiek, waardoor deelnemers worden geactiveerd te participeren, ze het leer- of veranderproces op een positieve manier ondergaan, door Belevend Leren en te ervaren informatie beter beklijft, deelnemers nieuwe inzichten meenemen in toekomstige situaties en ze meer betrokken raken bij de organisatie en doelen die men wil bereiken. Voor meer informatie zie: www.triggerconcepts.nl.

Over neomax
Neomax, is een Nederlandse IT-detacheerder op beheer, support en infrastructuur gebied. Dit familiebedrijf heeft een ruime diversiteit aan gekwalificeerde IT-professionals op dit gebied in dienst. De meer dan 100 medewerkers, zowel Young Professionals als specialisten met jarenlange ervaring, ondersteunen dagelijks het succes van klanten. Neomax biedt bedrijven een snelle en betrouwbare invulling van vacatures en medewerkers die passen binnen de organisatie en snel productief zijn. Neomax kiest voor kwaliteit, groei en expertise waarbij de klant en IT-professionals centraal staan. Het bedrijf focust hiervoor sterk op de opleiding en ontwikkeling van medewerkers in specifieke branches. De cloud sourcing divisie van neomax ontzorgt bedrijven door het technisch beheer en de monitoring van bedrijfskritische applicaties uit handen te nemen. Naast het outsourcen van de gehele IT-omgeving, kunnen organisaties er ook voor kiezen om hun omgeving gedeeltelijk bij neomax onder te brengen. Neomax is betrokken en biedt op maat en kwaliteitgerichte dienstverlening. Het bedrijf is NEN 4400-1 gecertificeerd en is gevestigd in Almere en Arnhem. Voor meer informatie zie: www.neomax.nl.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Marcommit PR
Eline Visser
[email protected]
035-5822730