(Persbericht) Almere, 14 maart 2011 Neomax, IT-detacheerder op het gebied van beheer, support en infrastructuur, voegt een integriteitstest toe aan het huidige wervingstraject. De integriteitstest is een eenvoudige en doeltreffende manier om instromend personeel te screenen op het gebied van moraliteit en integriteit. Zo kan er nog beter worden ingeschat of de kandidaat past binnen de normen en waarden van neomax en de opdrachtgever. De integriteitstest wordt afgenomen via het onafhankelijke Integritest.

De integriteitstest bevat een groot aantal multiple choice vragen op het gebied van bijvoorbeeld collegialiteit, betrouwbaarheid, objectiviteit en klantgerichtheid. Van elke kandidaat wordt uiteindelijk een korte rapportage gemaakt met daarin de uitslagen van de test. Het programma ondersteunt de recruiters in het maken van de juiste keuze en wordt als leidraad gebruikt tijdens het wervingstraject. Naast de integriteitstest zijn een assessment, persoonlijk profiel analyse en een referentiecheck ook onderdeel van het standaard selectietraject van neomax. Er solliciteren jaarlijks ruim 4000 IT-professionals bij neomax. Van die groep wordt slechts 5% daadwerkelijk aangenomen. Hieruit blijkt hoe streng de selectieprocedure is en dat alleen de beste IT-ers bij neomax aan de slag gaan.

à¢â‚¬Å“Tijdens de werving van personeel kijken we niet alleen naar opleiding en ervaring. Social skills zoals ambitie en communicatieve vaardigheden vinden wij net zo belangrijkà¢â‚¬, aldus Stephan Bosman, eigenaar van neomax. à¢â‚¬Å“Natuurlijk willen we alleen de beste IT-professionals bij onze klanten detacheren. Door de integriteitstest toe te voegen aan de huidige werving krijgen we nog beter zicht op of de medewerker goed binnen de cultuur van neomax en de klant past. Dit is belangrijk omdat IT-professionals inzicht hebben in gevoelige informatie. Hier moeten zij op een juiste manier mee om kunnen gaan. De integriteitstest helpt ons dit vast te stellen en ons totale wervingstraject zorgt ervoor dat wij de kwaliteit waar we voor staan kunnen garanderen.à¢â‚¬

---------------------

Over neomax
Neomax is een Nederlandse IT-detacheerder actief op het gebied van beheer, support en infrastructuur. In alles wat neomax doet, staat à¢â‚¬Å“first people, then systemsà¢â‚¬ voorop. Om deze visie kracht bij te zetten, heeft het bedrijf twee doelstellingen die ten grondslag liggen aan alle activiteiten. Neomax wil partner zijn van 500 van de top 500 bedrijven in Nederland en wil dat elke IT‘˜er neomax op zijn CV wil hebben staan. Om dit te bereiken deelt neomax kennis met IT-managers en kijkt samen met hen naar competentiemanagement en wat nodig is om de IT-afdeling tot een succes te maken. Door haar goede netwerk staat neomax in nauw contact met de doelgroep, gaat de dialoog aan met potentiële kandidaten en weet wat hen beweegt. Deze informatie is voor IT-managers van toegevoegde waarde, neomax vertelt hen wat ze moeten bieden om iemand met de juiste skills binnen te halen en te boeien. Neomax focust voor haar medewerkers op interessante opdrachten en opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Naast certificeringen zet het bedrijf in op de ontwikkeling van de soft skills van IT‘˜ers. De focus op partnering met klanten en IT-professionals zorgt ervoor dat de beste match wordt gemaakt; niet alleen op hard skills, maar juist op de soft skills. Inmiddels heeft neomax meer dan 100 gekwalificeerde IT-professionals in dienst, zowel Young Professionals als specialisten met jarenlange ervaring. Zij ondersteunen dagelijks het succes van de klanten. Neomax is betrokken en biedt op maat en kwaliteitgerichte dienstverlening. Het bedrijf is NEN 4400-1 gecertificeerd en is gevestigd in Almere en Arnhem. Voor meer informatie zie: www.neomax.nl.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Marcommit PR
Eline Visser
[email protected]
035-5822730