Het net rond vrijplaatsen in Amersfoort
sluit zich. Gemeente Amersfoort, de politie, het Openbaar
Ministerie en de Belastingdienst gaan de samenwerking versterken in
de aanpak van mensen die regels en wetten niet zo nauw nemen of
overheidsoptreden belemmeren. Met de ondertekening een convenant is
de start gemaakt voor een intensievere samenwerking.

Vrijplaatsen kunnen zich bijvoorbeeld
voordoen bij belwinkels, coffeeshops, growshops, bordelen en
huisjesmelkers en in achterstandswijken en woonwagencentra. De vier
organisaties hebben in een convenant afspraken gemaakt over
intensieve samenwerking, uitwisseling van informatie en de
veiligheid van de organisaties bij het nemen van maatregelen.

Ondertekening

Burgemeester A. van Vliet-Kuiper, officier
van justitie A. Dam, voorzitter E. de Jager van het managementteam
van Belastingdienst Utrecht Gooi en directeur ondersteuning A.D.
Heil van de politie Utrecht hebben het convenant op maandag 16
april 2007 ondertekend in het stadhuis van Amersfoort. Na Utrecht
en Zeist is Amersfoort de derde gemeente in de provincie Utrecht
die een dergelijk convenant ondertekent.

Een gezamenlijke aanpak van overtredingen
van bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke regels is nodig om
een einde te maken aan bedreigingen aan het adres van handhavers,
aan ongelijkheid en onveiligheid van bewoners en omwonenden en aan
maatschappelijk ongewenste situaties.

De komende periode worden concrete plannen
gemaakt, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van controles naar
misstanden. Bij de gezamenlijke aanpak wordt rekening gehouden met
alle privacywetgeving.

Ondernemers

De samenwerking leidt niet alleen tot een
effectievere inzet van de instanties. Ook voor ondernemers is het
convenant nuttig: door gezamenlijke controles is er minder
verstoring van de ondernemingsactiviteiten. Ondertussen wordt al
gewerkt aan het verbeteren van de informatievoorziening aan
bijvoorbeeld ondernemers. Bij de Kamer van Koophandel kunnen die
allerlei handelingen in één keer uitvoeren, inclusief
aanmelding bij de Belastingdiensten. Het aantal digitale loketten
neemt ook snel toe.

bron:MinFin