Komst patroon-laser vooruitgang diabetespatiënt

Dankzij de ingebruikname van de nieuwe patroon-laser is het sinds kort in Medinova Kliniek OMC Haarlem mogelijk om patiënten met een netvliesafwijking vrijwel pijnloos te behandelen.

Na de staaroperatie is de laserbehandeling van het netvlies de meest voorkomende oogoperatie met als doel blindheid te voorkomen. Het gaat hier niet om de cosmetische laserbehandeling die een bril of contactlenzen overbodig maakt, maar om de behandeling van een ziek oog met een netvliesafwijking, lekkende bloedvaatjes door diabetes of vaatafsluitingen.

Met name voor patiënten met suikerziekte is de komst van deze patroon-laser een enorme verbetering. à¢â‚¬Å“Op de lange termijn is bij veel diabetespatiënt namelijk een laserbehandeling noodzakelijkà¢â‚¬, aldus oogarts Hans Klaver, sinds de oprichting van Kliniek OMC Haarlem in 1995 werkzaam bij de kliniek. à¢â‚¬Å“Het netvlies van de ogen van diabetespatiënten kan beschadigd raken door hoge bloedglucoses. Deze aandoening, ´diabetische retinopathie‘˜, is met behulp van de patroon-laser meestal goed te stabiliseren.à¢â‚¬

Voorheen werd in Kliniek OMC Haarlem gewerkt met de zogenaamde argon-laser. à¢â‚¬Å“Bij deze laser was het soms nodig om patiënten eerst te verdoven met een prik naast de oogbolà¢â‚¬, legt dokter Klaver uit. à¢â‚¬Å“Daarna volgde een vermoeiende, tijdrovende lasersessie die meerdere keren herhaald moest worden. Voor de patiënt een onaangename ervaring.à¢â‚¬

Met de nieuwe laser verloopt de behandeling veel sneller en nagenoeg pijnloos. Patiënten hoeven niet eerst verdoofd te worden en het behandeltraject is aanzienlijk korter om de schade aan het netvlies te stoppen.

Kliniek OMC Haarlem is de eerste oogkliniek in de regio die deze patroon-laser in gebruik neemt.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular