Het netwerk van weegpunten om te zwaar
beladen vrachtwagens tegen te gaan is opnieuw uitgebreid. Deze
maand hebben de drie samenwerkende diensten Rijkswaterstaat,
Inspectie Verkeer en Waterstaat en het Korps Landelijke
Politiediensten (KLPD) twee nieuwe weegpunten in gebruik genomen op
de A15 bij Gorinchem. Hiermee is het netwerk van weegpunten rond de
regio Rotterdam/Den Haag zo goed als gesloten voor vrachtverkeer
binnen Nederland.

De drie diensten, en het Bureau
Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM), werken intensief
samen bij de elektronische handhaving van overbeladen vrachtwagens.
Op deze manier pakken ze gezamenlijk schade aan het wegdek en
concurrentievervalsing aan en verbeteren ze de
verkeersveiligheid.

Vijftien procent van de vrachtwagens op de
Nederlandse snelwegen is overbeladen. Overbelading veroorzaakt
extra slijtage aan de weg en zorgt daarmee voor extra files tijdens
benodigde onderhoudswerkzaamheden. De kosten voor het extra
wegonderhoud als gevolg van overbelading komen jaarlijks neer op
€ 30 miljoen voor het hoofdwegennet. Transportbedrijven die te
zwaar beladen rondrijden hebben een oneerlijk financieel voordeel
ten opzichte van bedrijven die zich wel aan de regels houden. De
inzet van innovatieve systemen, zoals de weegpunten, bevordert vlot
en veilig verkeer over de weg. Het toepassen van digitale
hulpmiddelen draagt bij aan de effectiviteit van de handhaving van
Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Rijkswaterstaat bouwt en beheert de
weegpunten en faciliteert daarmee de partners in het project. Het
KLPD gebruikt de gegevens uit de weegpunten als voorselectiemiddel
bij de controle van vrachtwagens. De Inspectie Verkeer en
Waterstaat bouwt op basis van de beschikbare informatie
bedrijfsdossiers op. Vervoerders die structureel overbeladen
rondrijden worden geïdentificeerd en bezocht. Met
gecombineerde bedrijfs- en wegcontroles werken de handhavers samen
aan het tegengaan van te zware vrachtwagens. Vervoerders die hun
vrachtwagens correct beladen hebben ook voordeel van deze aanpak.
Zij ondervinden immers geen ongemak van extra controles en
bedrijfsbezoeken.

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat