(Persbericht) Opdrachtgevers van een outplacementtraject bij NextJob Outplacement (www.nextjob.nl) zijn zeer lovend over de behaalde resultaten. Dit blijkt uit onderzoek van onafhankelijk onderzoeksinstituut Cedeo. Cedeo voert klanttevredenheidsonderzoeken uit onder aanbieders van outplacementtrajecten en andere HR diensten. Op meer dan 97% van de vragen is door alle respondenten het oordeel tevreden of zeer tevreden gegeven. Dit geeft een uitzonderlijk hoge score van 97% klanttevredenheid. NextJob Outplacement scoort zeer goed op de onderdelen ´plan van aanpak‘˜ en ´informatievoorziening‘˜. Ook de organisatie, prijs/ kwaliteit verhouding en het relatiebeheer werd zeer gewaardeerd. NextJob Outplacement wordt door werkgevers ingezet om werknemers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan buiten de huidige organisatie.

Focus op kwaliteit
à¢â‚¬Å“We zijn met z‘˜n allen heel trots op dit behaalde resultaatà¢â‚¬, stelt Marius Winter, directeur van NextJob Outplacement. à¢â‚¬Å“Onze focus op kwaliteit levert duidelijk resultaat op. Iets wat onze opdrachtgevers al veel langer ervaren maar met deze erkenning kan iedereen zien dat wij goed bezig zijnà¢â‚¬. De relatie tussen NextJob Outplacement en haar opdrachtgevers is op veel aspecten uitstekend. Zowel de eindscore als de resultaten op allerlei tevredenheidonderdelen geven dit aan. à¢â‚¬Å“De vooruitzichten voor NextJob Outplacement voor het komend jaar zien er goed uità¢â‚¬, vervolgt Winter. à¢â‚¬Å“We zien dat zowel bestaande als nieuwe opdrachtgevers ons steeds vaker weten te vinden. Wij merken heel duidelijk dat onze brede know-how en jarenlange continuïteit, rust en vertrouwen uitstraalt richting onze relaties. De uitzonderlijk hoge klanttevredenheidsscore van 97% onderstreept nogmaals de kracht van NextJob Outplacement.à¢â‚¬

NextJob Outplacement is Cedeo erkend
Cedeo bestaat sinds 1980 en is een initiatief van HR-managers bij de grootste bedrijven en instellingen van Nederland, gesteund door het ministerie van Economische Zaken. Doel is om werkgevers en werknemers inzicht te bieden in bureaus die aantoonbaar naar tevredenheid van bedrijven outplacementtrajecten en andere HR diensten verzorgen. Cedeo ondervraagt de inkopers van deze diensten, zoals HRM manager en P&O managers. Op basis van klanttevredenheidsonderzoek onder gebruikers voorziet Cedeo in de behoefte aan inventarisatie en kwaliteitswaarborging bij de inkopers van opleidingen en andere HR-diensten. Op basis van het onderzoek binnen NextJob Outplacement concludeert Cedeo dat NextJob Outplacement de komende twee jaar het predikaat à¢â‚¬Å“Cedeo erkendà¢â‚¬ mag voeren op het gebied van outplacement, outplacementtrajecten en loopbaanbegeleiding.

Noot voor redactie, niet voor publicatie
-----------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marius Winter, oprichter/directeur van NextJob Outplacement, telefoon 06 55 76 45 90.