Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid heet per 1 januari 2006 Fonds Psychische Gezondheid. Het fonds biedt voorlichting aan een groot publiek en houdt regelmatig publiekscampagnes voor meer openheid over en begrip voor psychische problemen. Daarnaast geeft het fonds financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek en projecten in de geestelijk gezondheidszorg. Via de nieuwe website www.fondspsychischegezondheid.nl kunnen bezoekers terecht voor het bestellen van brochures, boeken en beeldmaterialen. Medewerkers van de Informatie- & Advieslijn (telefoon: 0900 903 903 9) adviseren mensen met een depressie en hun omgeving.

Het Fonds Psychische Gezondheid verwacht met deze nieuwe naam een grotere bekendheid op te bouwen en meer te kunnen betekenen voor mensen met psychische problemen. De nieuwe naam laat beter zien dat de organisatie geld werft en zich inzet voor psychische gezondheid in Nederland. Het Fonds Psychische Gezondheid werkt zonder subsidie van de overheid en is afhankelijk van bijdragen uit de samenleving. De organisatie heeft het keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving, het CBF-keurmerk.

 

bron: Fonds Psychische Gezondheid