Telefoonrekeningen die blijven liggen, een lening die nog afgelost moet worden, en een flinke huurachterstand. Soms lopen de betalingsachterstanden zo hoog op dat de consument niet meer weet hoe hij zijn schulden moet oplossen. Voor die groep komt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) met de hulpsite www.zelfjeschuldenregelen.nl.

De website helpt mensen met schulden met het maken van een begroting, het berekenen van de aflossingscapaciteit en het benaderen van de schuldeisers. Het NIBUD heeft de site ontwikkeld met behulp van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Beide organisaties hopen dat de consument met behulp van de site al in een vroeg stadium iets aan de betalingsachterstanden doet, zodat grote, problematische schulden worden voorkomen.  

Het aantal mensen dat schulden heeft groeit nog steeds. In 2004 klopten maar liefst 39.000 mensen aan bij een gemeentelijke kredietbank of een schuldhulpverlenende instelling van de NVVK om een schuldregeling te treffen. Dit is ruim 13% meer dan in 2003. Ook is het afgelopen jaar het aantal wettelijke schuldsaneringsregelingen met eenderde toegenomen tot bijna 14.000. Een huishouden dat hulp zoekt, heeft gemiddeld een schuld van 15.000 euro en heeft zo'n 11 schuldeisers. Maar voor het zover is, heeft iemand met schulden soms al geprobeerd iets aan zijn oplopende rekeningen te doen. Vaak zonder succes, omdat velen niet weten hoe ze dat het beste kunnen doen. 
 
Voor consumenten die zelf hun schulden willen oplossen, was tot nu toe vrijwel geen informatie voorhanden. Met de hulpsite www.zelfjeschuldenregelen.nl kunnen schuldenaren stapsgewijs met hun schulden aan de slag. Als eerste leren ze een begroting maken, hun aflossingscapaciteit te berekenen en de schulden in kaart  brengen. Daarna wordt er gekeken naar de oorzaken en de mogelijke oplossingen. Ook zijn er op de site handige tips en voorbeeldbrieven te vinden waarmee ze de schuldeisers kunnen benaderen. Het is de bedoeling dat de consument met behulp van de site al zijn schulden volledig aflost.  
 
Niet iedereen zal met behulp van de website zijn schulden kunnen oplossen. De schulden kunnen bijvoorbeeld te hoog opgelopen zijn. Maar ook kunnen de schulden worden veroorzaakt door een verslaving, of willen de schuldeisers niet meewerken aan een afbetalingsregeling. De site staat daarom ook vol met andere tips en instanties waar de iemand met schulden in die gevallen naar toe kan. Belangrijk is dan, dat er zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met een instelling van de NVVK, bijvoorbeeld de gemeentelijke kredietbank of het maatschappelijk werk. 
 
bron:NIBUD