De RVU mag het programma "God bestaat niet" vanaf volgende week uitzenden. Dat heeft de Amsterdamse rechter vrijdag in kort geding besloten. Aan begin en einde van de uitzending moet wel een tekst worden getoond waarmee duidelijk wordt gemaakt dat de Amsterdamse Nicolaaskerk het betreurt dat het programma in haar kerkgebouw is opgenomen.

Tekst Nicolaaskerk in beeld
De tekst die in het omstreden programma van Rob Muntz en Paul Jan van de Wint getoond zal worden, luidt letterlijk: ´De parochie van de kerk waarin de opnames grotendeels zijn gemaakt betreurt de beschikbaarstelling van de kerk. Zij distantieert zich van het programma.'

Uitzendverbod te zware sanctie
Volgens RVU-woordvoerder Nettie Jansen oordeelde de rechter dat de inbreuk op de belangen van de Nicolaaskerk niet zwaar genoeg woog om een ingrijpende sanctie als een uitzendverbod te rechtvaardigen. "Bovendien had de RVU al bij voorbaat het voorstel gedaan om een begeleidende tekst van de Nicolaaskerk te laten meelopen. De rechter heeft dit voorstel gehonoreerd" aldus Jansen tegenover katholieknederland.nl.

Geen misleiding
Woorvoerder Eugà¨ne Brussee  van de Nicolaaskerk sprak vorige week van ´valse voorwendselen': "Denkt de RVU nu echt dat wij onze kerk beschikbaar hadden gesteld als we geweten hadden dat Munz er met een cowboyhoed op de preekstoel ging staan? Of als we geweten hadden dat onze kerk deel zou uitmaken van een serie waarin blijkens de begeleidende website onder meer beelden van Christus aan een leiband voorkomen? Dit alles heeft men bewust verzwegen". Uit het oordeel van de rechter bleek vandaag dat van misleiding in juridische zin geen sprake is geweest, omdat er wel degelijk een mondelinge overeenkomst is afgesloten tussen beide partijen.

Teleurstelling
Woordvoerder Wim Peeters van het bisdom Haarlem, die namens het bisdom bij het kort geding aanwezig was, noemt de uitspraak in een eerste reactie tegenover katholieknederland.nl "teleurstellend". "Meest teleurstellend is dat ons argument dat verondersteld mag worden dat mensen op respectvolle wijze met een gewijde ruimte omgaan, mijns inziens onvoldoende heeft meegewogen".

Camera's minder welkom in kerken
Peeters stelt dat kerken en andere gebedshuizen zich voortaan "wel drie keer bedenken" voordat ze weer iemand met een camera binnenlaten. "Want je kan er bij wijze van spreken voortdurend bijblijven, maar daarmee voorkom je nog niet dat er achteraf onfatsoenlijke en kwetsende montages worden gemaakt. In het RVU-programma is bijvoorbeeld een duivelfiguur die staat te lachen terwijl het Kyrie klinkt, in een opname van de preekstoel gemonteerd."

bron:RKK