Tussen 13 januari en 5 februari 2007 zijn
er zes publieksdebatten over de knelpunten in de Nederlandse
democratie. De ministers Remkes en Nicolaï willen de mening
van burgers horen: hoe kan de democratie beter? De zes debatten
worden gevoerd naar aanleiding van het onderzoek 'De staat van
onze democratie' uit oktober 2006. Hieruit blijkt dat het 'niet
somber' is gesteld met de democratie. Wel zijn er
aandachtspunten.

Burgers kunnen hun mening over deze
knelpunten geven bij zes debatten in het land en op de website
www.onzedemocratie.nl.

De debatten zijn voor iedereen gratis
toegankelijk. De thema's zijn:

-integratie en een gedeelde Nederlandse
identiteit;

-Europa in de Nederlandse democratie;

-de grenzen van de vrijheid van
meningsuiting;

-de rol van politieke partijen en het
afnemende vertrouwen in politici;

-bestuurlijke drukte en de verplaatsing
van politieke besluitvorming;

'dramademocratie'.

Minister Remkes (BZK) en minister
Nicolaï (Bestuurlijke vernieuwing) zijn bij een aantal
debatten aanwezig. De uitkomsten worden meegenomen in een
beleidsprogramma over democratie. De debatten zijn georganiseerd
door het Forum voor Democratisch Ontwikkeling (FDO), samen met het
ministerie van BZK en de Vereniging Nederlandse Debatcentra.

Bron:BZK