Een speciaal dieet kan het leven van een kat met een nieraandoening
aanzienlijk verlengen. Onderzoek van de Faculteit Diergeneeskunde van
de Universiteit van Utrecht naar de effectiviteit van diverse diëten
heeft uitgewezen dat er grote verschillen zijn.

 
 
Chronisch Nierfalen  
Eà©n van de meest voorkomende aandoeningen bij katten is een
vermindering van de nierfunctie. Deze aandoening wordt Chronisch
Nierfalen (CRF) genoemd. Eà©n op de drie oudere katten krijgt last van
deze kwaal. Het ontstaan van deze aandoening wordt vooral bepaald door
de samenstelling van de voeding die een kat normaal gesproken krijgt.
Eiwit-, zout- en fosforrijke voeding verhogen het risico op het krijgen
van CRF.  
 
Klachten en symptomen  
Klachten die de kat krijgt zijn onder andere sloomheid, afwezig gedrag,
braken en veel drinken en plassen of juist helemaal niet drinken en
plassen. De dierenarts stelt de diagnose aan de hand van lichamelijk
onderzoek, de symptomen en een bloed en/of urine onderzoek.  
 
Medicatie  

Helaas is de aandoening niet te verhelpen. Door de juiste medische
behandeling is het wel mogelijk de klachten te controleren en het
ziekteproces te vertragen. Op dit moment bestaat de behandeling uit het
geven van medicijnen en speciale dieetvoeding. De medicijnen die worden
gegeven zijn meestal antibraakmiddelen. In toenemende mate raakt het in
zwang om daarnaast zogenaamde ACE-remmers te gebruiken.   
 
Het nierdieet  
Bij de behandeling van een kat met nierfalen is het geven van een
speciaal samengestelde voeding (nierdieet) ontzettend belangrijk. Deze
diëten zijn zodanig samengesteld dat de lichamelijke klachten worden
verminderd. Daarnaast is bewezen dat de aandoening hiermee kan worden
vertraagd. Dit betekent dat een kat met nierfalen op een nierdieet
langer leeft dan op een normale voeding.  
 
Wetenschappelijk onderzoek  
Onlangs is op de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht een onderzoek
afgerond door professor dr. Anton Beynen en dr. Esther Plantinga. Zij
onderzochten of er verschillen zijn tussen de nierdiëten die in
Nederland bij de dierenarts verkrijgbaar zijn. Daarbij werd gekeken
naar de samenstelling, maar vooral naar hoe lang dieren gemiddeld leven
op de diverse voedingen. Zij deden dit door de gegevens van honderden
katten te analyseren, waarbij de aandoening bij de eigen dierenarts was
vastgesteld. De resultaten die zij vonden zijn zo opmerkelijk dat deze
in de Veterinary Record, à©à©n van de meest toonaangevende
diergeneeskundige tijdschriften ter wereld zullen worden gepubliceerd.
 
 
Resultaten van het onderzoek  
Beynen en Plantinga kwamen tot twee opvallende conclusies. Ten eerste
is door dit onderzoek nog eens aangetoond dat het geven van een
nierdieet aan katten met CRF zinvol is, omdat ze gemiddeld 11 maanden
langer leven dan wanneer ze gewone voeding zouden krijgen. Helaas
blijkt slechts de helft van de katten met CRF een nierdieet te eten te
krijgen.  
Nog belangrijker is het feit dat is aangetoond dat er grote verschillen
zijn tussen de nierdiëten. Zowel wat betreft samenstelling als wat
betreft effect op de levensduur. Zo zorgde de voeding met het hoogste
gehalte aan EPA, een omega 3 vetzuur, voor het beste resultaat. De
katten die op dit dieet (SPECIFIC(r) FKW Renil, red.) stonden, leefden
gemiddeld 22 maanden langer dan op een gewone voeding.  
 
Omega vetzuren  
Omega 3 vetzuren staan op dit moment ook in de humane geneeskunde volop
in de belangstelling vanwege diverse positieve effecten, zoals het
verlagen van het risico op hart en vaatziekten en het verminderen van
ontstekingsreacties. LEO Pharma, het farmaceutische bedrijf dat
SPECIFIC(r) diervoedingen voor hond en kat op de markt brengt, heeft
een jarenlange expertise in het toepassen van omega vetzuren in diëten
voor honden en katten. Naast de positieve effecten op de nieren bestaat
er ook al jaren een dieet voor honden met ernstige huidaandoeningen
(atopische dermatitis). Ook hier hebben de omega vetzuren hun positieve
effecten inmiddels uitgebreid bewezen.   

Bron: LEO PHARMA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular