Vaccinatie tegen DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus en polio) in de eerste levensjaren vergroot niet de kans op allergie en astma. Dit concludeert Roos Bernsen in haar proefschrift Astma en allergie bij kinderen: de rol van vaccinatie en andere omstandigheden in de vroege jeugd, waarop ze woensdag 20 april 2005 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De meeste kinderen ontvangen DKTP-vaccinaties in de eerste levensjaren om ze te beschermen tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. De DKTP-vaccinatie is omstreden: in delen van de bevolking leeft het idee dat kinderen er later allergisch van kunnen worden. Wetenschappelijke studies laten tegenstrijdige resultaten zien. Een probleem met veel van deze studies is dat de vergelijking tussen wel en niet gevaccineerde kinderen bemoeilijkt wordt doordat de reden om niet te vaccineren te maken kan hebben met de gezondheid van het kind.

Bernsen voerde haar onderzoek uit op reformatorische basisscholen. Onder mensen van de reformatorische gezindte laat een aanzienlijk deel om religieuze redenen hun kinderen niet vaccineren. Dit gegeven bood de onderzoekers de mogelijkheid om binnen deze groep wel en niet gevaccineerde kinderen met elkaar te vergelijken wat betreft het và³à³rkomen van astma en allergie op latere leeftijd.

Ouders van leerlingen van groep 5 t/m 8 van 38 scholen in de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Gelderland ontvingen een vragenlijst waarin werd gevraagd naar vaccinaties en symptomen van astma en allergie, en ook naar omstandigheden in de vroege jeugd, zoals borstvoeding en de aanwezigheid van huisdieren, en naar de huidige leefgewoonten, zoals voeding en sportbeoefening. Er bleek geen verschil te bestaan in het và³à³rkomen van astma en allergie tussen kinderen die de DKTP-vaccinatie wel en kinderen die de DKTP-vaccinatie niet hadden ontvangen. De conclusie van dit onderzoek is dan ook dat DKTP-vaccinatie de kans op allergie en astma niet vergroot.

bron: Erasmus Universiteit