Op een bedrijf in Barchem (gemeente Lochem, Gelderland) is verspreiding van het Bluetonguevirus op een rundveebedrijf geconstateerd. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt daarom een nieuw 20-kilometergebied in. De maatregelen
die in dit nieuwe gebied gelden zijn dezelfde als in Zuid-Limburg/Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. Omdat heel Nederland al beperkingsgebied is, volgen er geen extra maatregelen in Nederland.

De belangrijkste maatregelen in het 20-kilometergebied zijn:
. Herkauwers moeten van één uur voor zonsondergang tot één uur na zonsopgang in de stal worden gehouden. Alleen veehouders die geen geschikte stalruimte beschikbaar hebben voor het vee, worden van deze verplichting uitgezonderd.
. Herkauwers, hun stallen en de omgeving ervan moeten worden behandeld met insectenwerende middelen om de ziekteverspreidende insecten te weren.
. Vervoer van herkauwers naar buiten het 20-kilometergebied is verboden. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals het vervoer van slachtdieren en nuchtere kalveren naar het beperkingsgebied, ook in België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.
. Herkauwers mogen binnen het 20-kilometergebied vrij worden verplaatst. Bedrijven waar een verdenking van Bluetongue is, mogen geen herkauwers aan- of afvoeren. Vanaf besmette bedrijven mag wel worden aangevoerd en afgevoerd, enkel de dieren die positieve getest zijn op Bluetonguevirus mogen het bedrijf niet verlaten. Ook mogen de dieren onder voorwaarden naar de 20-kilometergebieden in de andere getroffen lidstaten worden vervoerd.
In totaal zijn in Nederland op dit moment ruim 100 besmette bedrijven.

bron:LNV