Een nieuw adviescollege gaat voortaan alle
verlofaanvragen van tbs'ers beoordelen en daarover advies
uitbrengen aan de minister van Justitie. Verder kunnen tbs'ers
straks beveiligd verlof krijgen. Dit schrijft minister Hirsch
Ballin (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Adviescollege

Het adviescollege gaat de minister van
Justitie adviseren over alle verlofaanvragen van tbs'ers. Als het
college een aanvraag afwijst, wordt het verlof niet gegeven. Als
het college adviseert wel verlof te verlenen, kan de minister van
Justitie daarvan afwijken.

Het college bestaat uit negen forensisch
psychiaters en psychologen, die drie commissies vormen. Elke
commissie krijgt ook een deskundige over risicotaxatie toegewezen.
Het streven is in de loop van 2007 met de werkwijze te
beginnen.

Beveiligd verlof

Er komt een nieuwe fase in het begeleid
verlof: het beveiligd verlof. De kliniek moet dan in de
verlofaanvraag aangegeven hoe het verlof wordt beveiligd. Niet
alleen sociotherapeuten, maar ook een speciaal opgeleide beveiliger
zal het verlof dan kunnen begeleiden.

Als de beveiligde fase niet (meer) nodig
is, geldt de bestaande vorm van begeleid verlof zonder beveiliger.
Beveiligd verlof moet ook mogelijk zijn als hiervoor aanleiding is
in een latere fase van de behandeling..

Hirsch Ballin schrijft in zijn brief dat
verlof een essentieel onderdeel is van het tbs-systeem. Zonder
verlof is resocialisatie niet mogelijk. Tegelijkertijd hoort juist
bij verlof de veiligheid van de samenleving centraal te staan.

Informatievoorziening slachtoffers

Op 1 januari 2007 start een experiment met
een casemanager die slachtoffers en nabestaanden voor lange tijd
kan begeleiden. Als dit experiment positief verloopt, komt de
voorziening beschikbaar ook voor slachtoffers van ernstige
misdrijven.

Slachtoffers en nabestaanden die daarom
vragen, kunnen vooraf worden geïnformeerd wanneer aan de
betrokken tbs'er verlof wordt toegekend. Dit geldt ook voor de
beëindiging van de tbs-maatregel. Ook kunnen slachtoffers
worden geïnformeerd wanneer de tbs'er ongeoorloofd afwezig
zou zijn, en wanneer deze situatie is beëindigd.

Bron:MinJus