Met de huidige maatschappelijke roep om consequentie, de politieke drang tot het herinvoeren van waarden en normen en de economische tendens tot legitimatie, heeft het merk -de merkidentiteit- weinig kans van slagen. Bedrijven die de werkelijkheid ontkennen, ombuigen of mooier maken dan ze is, worden steeds sneller doorzien en versterken de roep om ethiek. Ethiek vraagt organisaties te handelen vanuit hun identiteit en persoonlijkheid. Daarover gaat het boek 'De expressieve organisatie. Werken met identiteit', dat corporate identity bureau Total Identity samen met de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) heeft geschreven. 

De 21e eeuw vraagt van organisaties om een continue interactie met de omgeving vanuit een stevig verankerd vertrekpunt. Het zich verschuilen achter merken volstaat niet langer; organisaties moeten uitgaan van hun identiteit, hun persoonlijkheid en ambitie. Organisaties moeten weten waar ze voor staan en hoe ze daar willen komen. Dergelijke zelfbewuste organisaties zijn in staat om naar zichzelf te kijken, over zichzelf te oordelen en op basis hiervan te komen tot een onderbouwde en consistente verschijning in hun gehele handelen. Ze bepalen zelf de onderwerpen waarover zij een mening hebben en de wijze waarop zij deze uitdragen. Zij eisen een logische plaats op in het speelveld van share- en stakeholders. Deze weten wat zij kunnen verwachten van de organisatie en zien dat terug in haar gedrag, communicatie en symboliek. De organisatie maakt zichzelf via deze aspecten duidelijk en legt daarmee de basis voor vertrouwen en respect.  
 
Veel meer nog dan om het aanpassen van de communicatiestrategie vraagt het handelen vanuit de identiteit van de organisatie om een interne attitudeverandering. Waarden en normen die voortkomen uit de persoonlijkheid van de organisatie, vormen niet alleen het vertrekpunt voor de communicatie en symboliek van de organisatie, maar vormen vooral de richtlijnen voor het gedrag van de organisatie. Zij sturen iedereen aan op zijn handelen en dwingen medewerkers op elk niveau hun verantwoordelijkheden te nemen. Hierdoor verandert ook de plaats van communicatie: deze gaat niet meer over de organisatie, maar komt hieruit voort.  
 
De tijd van perceptiemanagement is voorbij. De toekomst is aan organisaties die niet zozeer hun perceptie proberen te managen, maar hun persoonlijkheid en ambitie duidelijk maken in een proces van voortdurende interactie en dialoog met share- en stakeholders. Dit vormt de belangrijkste boodschap van De expressieve organisatie, werken met identiteit. 
 
bron:SMO