Onder de noemer “Ondernemers voor ondernemers: werving & selectie van Netwerk-Commisssarissen voor (middel-) grote ondernemingen en instellingen in Nederland” is  Hogetoorn & Levenbach van start gegaan.

De producten en diensten die Hogetoorn & Levenbach aanbiedt betreffen primair werving & selectie van commissarissen en toezichthouders en de daarbij behorende nazorg.

De verwachting is dat (potentiële) opdrachtgevers in het gekozen marktsegment niet altijd voorbereid zijn op het werken met commissarissen en dat daarvoor eerst een (basis-) structuur ontwikkeld en geïmplementeerd moet worden. Hogetoorn & Levenbach kan deze structuur leveren in de vorm van consultancy services.

 

De verwachting is óók dat (potentiële) opdrachtgevers niet altijd de middelen ter beschikking hebben om het werken met commissarissen mogelijk te maken. Behalve dat de Raad van Commissarissen over (beperkte) financiële middelen moet kunnen beschikken, zal de raad o.m. secretariële ondersteuning willen hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een secretaris van de vennootschap. Hogetoorn & Levenbach kan deze ondersteuning in de vorm van operational support bieden.

 

 

Tot de doelgroep van Hogetoorn & Levenbach worden primair gerekend:

 

·                     niet-beursgenoteerde ondernemingen met één of meerdere aandeelhouders

o        met of zonder bestaande Raad van Commissarissen

o        met of zonder personeelsvertegenwoordigend orgaan (Ondernemingsraad)

·                     instellingen in het onderwijs, de volkshuisvesting (woningcorporaties) en de gezondheidszorg

 

Hierbij kan ook worden gedacht aan ondernemingen of instellingen die zich in een bijzondere fase van de levensloop van de organisatie bevinden, zoals de kansen dan wel bedreigingen in verband met fusies of overnames in de branche, fundamentele veranderingen als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden, recalls en reputatieschade, e.d.

 

Afhankelijk van de vraag van de cliënt komen de cliënt en de commissaris een bepaalde rol overeen en kan de commissaris of toezichthouder deel uitmaken van de Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht of Raad van Advies dan wel op ad-hoc-basis worden geraadpleegd door de directie.

 

Rubenslaan 1, 1412 HM  Naarden

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 32119905

Voor meer informatie:

kijk op www.hogetoornenlevenbach.nl  of neem contact op met Paul Levenbach, gsm 0650 240767