Een eigentijdse lezing van Bijbelboeken door Bas van der Bent

In 2004 verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Aan de hand van het bijbehorend dagelijks leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap is de schrijver van dit boek een dagboek bij gaan houden. Hierin klinkt de actualiteit heel bewust door. Nu de boeken Rechters, Ester, Job, Hooglied, Joël en Micha inmiddels in hun geheel zijn gelezen zijn de dagboekaantekeningen over deze Bijbelboeken bij elkaar gezet en voor iedereen na te lezen. Samen vormen ze het boek “Dagen met de Bijbel 1” waarin de overwegingen zijn gebundeld. De jonge Alkmaarse uitgeverij “Eigen Boek” heeft de uitgave verzorgd. Vanaf maandag ligt het boek in de winkel of is het te bestellen via internet op http://www.uitgeverijeigenboek.nl. Op internet zijn dagelijks ook de nieuwe overwegingen te lezen op http://basalk.punt.nl. Het is de bedoeling dat ook die tezijnertijd in boekvorm zullen verschijnen.
Dagen met de Bijbel 1
Bas van der Bent
ISBN 978-90-79538-26-3
Uitgeverij Eigen Boek
www.uitgeverijeigenboek.nl
Noot voor de redactie(niet voor publicatie):
Bas van der Bent is te bereiken op : 06 40890605, [email protected]
Uitgeverij Eigen Boek: Uitgeverij Eigen Boek, www.uitgeverijeigenboek.nl , [email protected]

telefoon: 072 7112138, mobiel: 06