Per 1 september krijgt Zuid-Nederland een nieuwe dansvoorziening. Artistiek ondernemer Marc Vlemmix gaat de nieuwe organisatie in Tilburg opzetten. Het wordt een kleine kern van vaste dansers die samenwerkt met wisselende choreografen en andere kunstenaars.

De nieuwe dansorganisatie richt zich primair op de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en zal jaarlijks twee tot drie producties op de planken zetten, waarvan een voor grote zalen. De eerste producties zullen vanaf 2006 te zien zijn. Naast het maken van producties richt de voorziening zich ook op educatieve taken en danspromotie in de zuidelijke provincies. Dat hebben staatssecretaris Medy van der Laan en de betrokken provincies vandaag bekend gemaakt bij de ondertekening van het cultuurconvenant Zuid.

Geen van de bestaande dansinstellingen in Zuid-Nederland heeft subsidie gekregen in het kader van de Cultuurnota 2005-2008. Wel is in de Cultuurnota een reservering opgenomen om in deze regio een nieuwe dansvoorziening te kunnen realiseren. OCW, de betrokken provincies en de gemeente Tilburg hebben zich hierbij laten adviseren door Rinus Haks (oud-gedeputeerde Cultuur Noord-Holland) en Hans Hoogerbrug (onafhankelijk adviseur OCW). Zij adviseerden een artistiek ondernemer aan te stellen en een kleine kern van vaste dansers die bij grootschalige producties kan worden aangevuld. Ook vonden zij Marc Vlemmix (thans programmeur bij de Stadsschouwburg Arnhem) bereid de rol van artistiek ondernemer op zich te nemen. Het bestuur wordt gevormd door de heer G.L.M.C. Kok (tot voor kort gedeputeerde van Zeeland, thans burgemeester van Drimmelen in Noord-Brabant) en de dames I. Timmers (voormalig zakelijk leidster van het theatergezelschap Het Vervolg en het Derlon Theater in Maastricht en thans actief als adviseur en bestuurslid van diverse professionele en amateurkunst instellingen) en R. Giebels (zelfstandig adviseur op het gebied van culturele evenementen).

De nieuwe dansvoorziening kan jaarlijks in beginsel over een budget van bijna 1,1 miljoen euro beschikken. Staatssecretaris Van der Laan neemt daarvan 564.000 euro voor haar rekening (in 2007 en 2008 is jaarlijks nog 150.000 euro beschikbaar). De provincie Brabant subsidieert de nieuwe voorziening met 236.500 euro, de provincie Limburg is bereid de voorziening met 136.000 euro te subsidiëren, ervan uitgaande dat producties, educatieve taken en danspromotie in het gehele zuiden zichtbaar zullen zijn. De gemeente Tilburg stelt 83.000 euro beschikbaar plus een extra investering uit de gereserveerde middelen (500.000 euro) voor de dansinfrastructuur.

bron:OCW