(Persbericht) Rotterdam, 14 maart 2011 NextStep is het nieuwe loopbaanprogramma voor het middelbaar beroepsonderwijs dat voorkomt dat studenten na en tijdens hun opleiding stil komen te staan in hun loopbaan. Door studenten direct inzicht te geven in actuele arbeidsmarkt- en opleidingsinformatie kunnen ze heel bewust kiezen, bijvoorbeeld op basis van het aantal vacatures in de regio, salarisniveau of opleidingseisen. Omdat er tijdig betere keuzes worden gemaakt, voorkomt het programma werkloosheid na een MBO-opleiding en verbetert de aansluiting op vervolgonderwijs. NextStep is een digitaal platform dat studenten inzicht geeft in de consequenties van loopbaan gerelateerde keuzes. Dit toekomstgericht kiezen helpt hen om hun doelen en ambities te realiseren.

Het digitale platform NextStep werkt als een managementinformatiesysteem en biedt studenten praktijkgerichte informatie over hun volgende stap. Deze informatie wordt specifiek afgestemd op de keuzes en voorkeuren van de student en aangeleverd door externe partijen, zoals het HBO, het UWV en de KvK. De aansluiting van deze externe partijen is uniek aan dit programma. Zo krijgen studenten bijvoorbeeld opleidingsmogelijkheden, baanopeningen, benodigde kennis en ervaring en salarisindicaties aangereikt. Ook biedt het programma studieloopbaanbegeleiders (SLB-ers) inzicht in de ontwikkeling en keuzes van de studenten op individueel en collectief niveau. NextStep is het eerste programma dat externe partijen aan elkaar verbindt.

Jurek Cislo, mede-initiatiefnemer van NextStep, vertelt: à¢â‚¬Å“NextStep is onderdeel van een visie op loopbaanbegeleiding waarbij goede informatievoorziening en afstemming met de leerling centraal staat. Door al vroeg te beginnen met bewustwording en consequenties van je keuzes, is de kans op een passende loopbaan en uiteindelijk een goede aansluiting op de arbeidsmarkt het grootst. NextStep is het onderdeel van deze visie dat zich specifiek toespitst op het MBO. Het begeleidt studenten bij de keuzes die zij tijdens hun opleiding maken: ga ik doorleren, een baan zoeken of een eigen bedrijf oprichten?à¢â‚¬

Zadkine heeft als eerste opleidingscentrum voor middelbaar beroepsonderwijs gekozen voor het loopbaanprogramma NextStep. à¢â‚¬Å“Zadkine maakt een professionaliseringsslag door NextStep in gebruik te nemen. Intern willen wij natuurlijk onze studenten optimaal begeleiden naar de voor hen juiste volgende stap en de SLB-ers hierin ondersteunen. Ook extern biedt het programma voordelen, zo wordt bijvoorbeeld de informatievoorziening naar de belanghebbende partijen eenvoudiger, efficiënter en inzichtelijkerà¢â‚¬, aldus Henri van Vlodrop, voorzitter van het College van Bestuur van Zadkine.

-------
Noot voor de redactie
Dit persbericht is op aanvraag tevens beschikbaar als videopersbericht.

Over NextStep
NextStep is het eerste loopbaanprogramma in de vorm van een digitaal platform dat zich richt op het middelbaar beroepsonderwijs. NextStep ondersteunt de loopbaanoriëntatie- en begeleiding van MBO-studenten tijdens en na de studie. In een raamwerkconstructie krijgen MBO-studenten informatie aangedragen door externe partijen, zoals UWV, COLO, DUO en KvK, die inzicht geeft in de consequenties van hun keuze. NextStep verbindt hiermee de externe partijen in hun aanpak richting de student. Het programma voorkomt werkloosheid na een MBO-opleiding, verbetert de aansluiting op vervolgonderwijs en zorgt dat er betere keuzes worden gemaakt.

Het programma is à©à©n van de loopbaanprogramma‘˜s van ProAccretio. De andere loopbaanprogramma‘˜s van ProAccretio zijn VerderKijker, TakeOff, FlyingHigh en FastForward en richten zich respectievelijk op het primair onderwijs, het VO, het HBO en (vroegtijdige) schoolverlaters. De programma‘˜s dienen als verbinding tussen de opleidingsinstellingen en hebben een gelijke structuur, maar een inhoud die specifiek gericht is op het soort onderwijs of de fase waarin de student zich bevindt. Zie www.proaccretio.nl.

Meer informatie:
Marcommit PR
Pauline van Die
Tel. 06-461 827 96
[email protected]