Rijkswaterstaat werkt aan de invoering van een nieuw systeem om files te registreren.Het nieuwe systeem registreert files sneller en nauwkeuriger. Hierdoor is er een beter beeld van de files op de Nederlandse wegen te geven. Verbetering van fileregistratie leidt tot betere reisinformatie voor de weggebruiker. Betrouwbare en voorspelbare reistijd is een belangrijk onderdeel van de Nota Mobiliteit die minister Peijs van Verkeer en Waterstaat naar verwachting deze zomer presenteert. De situatie op de weg verandert uiteraard niet door andere registratie.  

Door de nieuwe systematiek ontstaat een trendbreuk ten opzichte van de filecijfers van voorgaande jaren. Files worden berekend aan de hand van drie aspecten: het aantal files, de lengte in kilometers en de duur in minuten. De filezwaarte van een file is de lengte vermenigvuldigd met de duur. Filezwaarte is de basis voor de rangschikking in de filetop 50, de grootste knelpunten in ons land. Eerste metingen wijzen uit dat met het nieuwe systeem het aantal geregistreerde files vier tot vijf keer hoger ligt. Dit komt bijvoorbeeld doordat à©à©n lange file uit de oude systematiek, straks wordt gesplitst in meerdere korte files.  De filezwaarte neemt met ongeveer zeven procent toe.   
 
Naar verwachting stelt Rijkswaterstaat vanaf 1 juli 2005 het nieuwe systeem in gebruik. De invoering vindt in de zomerperiode plaats zodat eventuele kinderziektes eruit kunnen worden gehaald.  
 
bron:VenW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular