Link2Trials versnelt de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en medische wetenschap. Link2Trials verzamelt  gegevens van aspirant proefpersonen en rubriceert deze zodanig dat de gegevens kunnen worden vergeleken met de in- en exclusiecriteria van klinische studies zoals opgesteld door de farmaceutische industrie. De specifieke account gegevens zorgen ervoor dat de aspirant proefpersonen sneller “gematched” kunnen worden met een voor hen geschikt onderzoek.

De laatste jaren ondervindt de farmaceutische industrie in toenemende mate problemen om binnen een bepaald tijdstraject een nieuw geneesmiddel op de markt te brengen.

 

Een belangrijke oorzaak hiervan is het groeiende probleem van het vinden van voldoende geschikte vrijwilligers (zowel zieke als gezonde). De gebruikelijke methode van individuele arts-onderzoekers om binnen het eigen patiëntenbestand voldoende proefpersonen te rekruteren werkt, om diverse redenen, onvoldoende. Tevens zijn de weinige advertenties op het Internet moeilijk of niet vindbaar, zodat eventueel geïnteresseerde vrijwilligers worden gemist en dus niet meedoen aan medisch onderzoek.

 

Link2Trials springt hierop in door een centrale website te lanceren waarop aspirant proefpersonen, gezond of ziek, een account kunnen aanmaken en deze zelf beheren. Daarnaast kunnen zij op korte termijn informatie over ieder, voor hun interessant, onderzoek zoeken en zich hiervoor inschrijven. Op deze manier worden geïnteresseerde personen veel meer betrokken bij het concept van klinische studies en kunnen zij zelf bepalen of zij hieraan willen meedoen.

 

Het unieke aan Link2Trials is het feit dat er op een wetenschappelijke manier naar bovenstaande problemen wordt gekeken.  

Wat levert dit uiteindelijk op? De onderzoeken zullen door een groter deelnemerspotentieel, met een betere motivatie, en een beter passend profiel sneller en met een hogere kwaliteit kunnen worden afgerond. Dit scheelt behalve tijd vooral ook kosten, omdat het geneesmiddel of een ander medisch product eerder op de markt kan worden gebracht of omdat verbeterde vormen van bestaande geneesmiddelen eerder kunnen worden geregistreerd. Dit resulteert in voordeel voor zowel patiënten als onderzoekers.

 

Link2Trials biedt nog een aantal andere voordelen voor proefpersoon en opdrachtgevers van medisch onderzoek, zoals continue advertentiemogelijkheden op één overzichtelijke website, automatische vertaling van moeilijk medisch woordgebruik en routeplanning (d.m.v. “google maps”) naar alle ziekenhuizen en instellingen waar een proefpersoon aan de studie van keuze kan deelnemen. Link2Trials richt zich niet alleen op de farmaceutische industrie, maar op alle onderzoekers die proefpersonen nodig hebben, zoals de bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie.

 

bron:Link2Trials