GRONINGEN; 24 februari 2009. In Groningen is een nieuw initiatief ontwikkeld: à¢â‚¬à…“à‰à©n aanspreekpunt voor opvoedvragen. Bureau de Boer heeft deze maand de deuren geopend voor ouders, kinderopvangmedewerksters en andere beroepskrachten die met opvoedingskwesties te maken hebben. En biedt opvoedingsondersteuning op maat.

Ontwikkelingen in onze samenleving hebben ervoor gezorgd dat ouders en opvoeders tegenwoordig meer à©n andere vaardigheden nodig hebben om kinderen goed te begeleiden op weg naar volwassenheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: hoe om te gaan met pesten via MSN en Internet. Veel ouders hebben geen weet van deze nieuwe zaken. In combinatie met het feit dat ouders en opvoeders niet altijd helder voor ogen hebben wat zij tegenwoordig willen of kunnen op opvoedgebied door een misschien tà© gevarieerd en divers aanbod aan kennis op dit vlak, is de noodzaak tot ondersteuning al gauw een feit. Ook doordat ouders nog weinig concrete voorbeelden van à¢â‚¬à…“hà³e op te voeden in hun directe leefwereld of familie beschikbaar hebben moeten zij veel zelf uitvinden. Voeg daar de soms uitputtende combinatie van werken, huishouding en sociaal leven aan toe en de opvoedchaos wordt compleet en de zogeheten quality time met de kinderen daarmee ver te zoeken. Een helpende (opvoed)hand biedt dan uitkomst.

Waar kan de gewone ouder, opvoeder of opvoedingsleek nu eigenlijk terecht met al zijn of haar opvoedvragen in Groningen? Tot de kinderen 4 jaar zijn, zijn er voorzieningen als het consultatiebureau die veel opvoedingsvragen kunnen beantwoorden. Maar dan. Een moeder vertelt: à¢â‚¬à…“à¢â‚¬¦Als goed ontwikkeld hbo-mens en nota bene thuis in kinderopvang en opvoedwereld(!) kostte het mij zelfs moeite de juiste weg te vinden en een antwoord te krijgen op een vraag over à©à©n van mijn kinderen en dat is tot op heden nog steeds niet helemaal geluktà¢â‚¬¦.
De huidige vormen van opvoedingsondersteuning in Groningen en omstreken zijn goed maar gefaseerd en in deelgebieden ondergebracht bij verschillende instanties en voor de gemiddelde ouder niet altijd even vindbaar daardoor. Ook zijn er veel projecten in Groningen op opvoedkundig gebied maar deze zijn voornamelijk gericht op probleemgezinnen en gezinnen in achterstandssituaties.

Bij een nieuw initiatief in Groningen is het overzichtelijker.Bij opvoeding is het soms belangrijk om direct terecht te kunnen met je vraag en een simpele weg te bewandelen als ouder of beroepskracht in de kinderopvang of kinderwereld. Dit nieuwe initiatief heet Bureau de Boer en heeft als doel kwaliteit voor kinderen en hun ouders en opvoeders. Zodat zo veel mogelijk mensen prettig opvoeden en kinderen kunnen opgroeien tot tevreden en stabiele mensen. Bureau de Boer heeft ook als doel vrouwen en mannen te inspireren grenzen te stellen voor henzelf en hun kinderen en via praktische advisering en coaching zorg te dragen voor effectief management van de combinatie tussen opvoeding, huishouding, privà©-leven en carrià¨re.

Als ouder kun je soms een wachtlijst niet gebruiken en wil je niet altijd een verpleegster, noch psychiater en het bijbehorende stigma, geen orthopedagoog of andere gestudeerde deskundige waar je als huis-, tuin- en keukenopvoeder toch gauw van schrikt. Bureau de Boer wordt geleid door Anneke G.H. de Boer. Anneke heeft jaren in de kinderopvang gewerkt en kent de werkvloer van vrijwilligster, via pedagogisch medewerker tot manager Kindercentra. Door middel van studie heeft zij haar kennis verdiept op het gebied van psychologie en pedagogiek. Maar bovenal is zij moeder en daarmee ervaringsdeskundig. Dit op het gebied van ouderschap en in combinatie met werk en (samengesteld) gezin, alleenstaand ouderschap, stiefouderschap enzomeer. Voor directe opvoedvragen kunt u bellen of mailen met Bureau de Boer 050 7850187 [email protected]

Dit is een origineel persbericht. Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u bellen met Anneke G. H. de Boer (directeur Bureau de Boer)
T 050 785 0 187 , M 06 11 11 94 14
website : www.bureaudeboer.info.