Tijdens de Londen-conferentie is een nieuw partnerschap gesloten tussen Afghanistan en de internationale gemeenschap. Ook is er een ontwikkelingsstrategie vastgesteld. Nederland zegde 100 miljoen euro toe voor drie jaar. Dat schrijven minister Bot (Buitenlandse Zaken) en minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij doen dat mede namens minister Kamp (Defensie).

Op 31 januari en 1 februari 2006 namen Bot en Van Ardenne deel aan de Londen-conferentie over Afghanistan. Hierbij waren vertegenwoordigers van zestig landen en verschillende internationale organisaties aanwezig.
Partnerschap
Tijdens de conferentie werd een nieuw partnerschap, Afghanistan Compact, afgesproken tussen Afghanistan en de internationale gemeenschap. Deze geldt voor de komende vijf jaar. De afspraken gaan over verdere bestrijding van terrorisme, versterking van de democratie, opbouw van staatsstructuren (leger, politie en rechterlijke macht), sociale en economische wederopbouw, corruptiebestrijding en drugsbestrijding. In de ontwikkelingsstrategie Afghanistan National Development Strategy zijn hiervoor doelen uitgewerkt.
Nederlandse bijdrage
Bot en Van Ardenne schrijven dat Nederland het Compact en de ontwikkelingsstrategie 'heeft verwelkomd'. Nederland wil blijven bijdragen aan de verbetering van de veiligheid (door Nederlandse militairen) en aan de wederopbouw in Afghanistan. Bot en Van Ardenne zegden 100 miljoen euro toe voor de periode 2007-2009. Dit bedrag zal grotendeels worden uitgegeven via het Afghanistan Reconstruction Trust Fund. De Nederlandse bewindspersonen vroegen tijdens de conferentie aandacht voor onder meer de deelname van het bedrijfsleven bij de wederopbouw van Afghanistan en de verbetering van de mensenrechten.
 
bron:BZ