Kopers van nieuwbouwwoningen profiteren binnenkort van het nieuwe
Keurmerk Klantgericht Bouwen. Dit keurmerk moet ervoor zorgen dat het
aantal klachten over opleveringsgebreken aan nieuwbouwhuizen sterk
afneemt en dat de dienstverlening van bouwers verbetert.

 
Het Keurmerk Klantgericht Bouwen wordt uitgereikt aan bouwbedrijven als
blijkt dat het bedrijf goed scoort op het gebied van dienstverlening en
opleverkwaliteit. Het keurmerk biedt vooral voordelen voor kopers van
nieuwbouwhuizen. Zij kunnen voorafgaand aan de koopbeslissing zien of
het bedrijf dat de woningen gaat bouwen, uitblinkt in kwaliteit en
klantgerichtheid.  
 
Het keurmerk wordt beheerd en uitgegeven door de Stichting Klantgericht
Bouwen. Deze stichting is opgericht door Vereniging Eigen Huis en
BouwNed, de koepelorganisatie van bouwbedrijven en ontwikkelaars. Het
is voor het eerst dat deze partijen de handen op een dergelijke wijze
ineen slaan.   
 
Bouwbedrijven ontvangen het Keurmerk Klantgericht Bouwen als kopers een
gunstig oordeel hebben over de kwaliteit van de dienstverlening tijdens
de verkoop, de bouw en na de oplevering. Daarnaast moeten bouwkundigen
van Vereniging Eigen Huis constateren dat de woningen gemiddeld genomen
met weinig gebreken worden opgeleverd.  
 
Op 2 februari 2005 zal minister Dekker van VROM de eerste certificaten
overhandigen aan bouwbedrijven en ontwikkelaars die als eerste voldoen
aan de eisen van het Keurmerk. De Stichting Klantgericht Bouwen heeft
een eigen website: www.klantgerichtbouwen.com.

Bron: Vereniging Eigen Huis