Met ingang van 1 januari 2005 worden babys in het
Rijksvaccinatieprogramma ingeënt met een nieuw, acellulair
kinkhoestvaccin. Het Nederlands Vaccin Instituut en de
entadministraties hebben er voor gezorgd dat dit nieuwe vaccin vanaf
die datum bij alle consultatiebureaus in Nederland beschikbaar is.

Minister Hoogervorst besloot in juni 2004 om een acellulair kinkhoestvaccin voor babys in te voeren in het
Rijksvaccinatieprogramma. Dit omdat een acellulair vaccin naar
verwachting minder bijwerkingen zal hebben dan het kinkhoestvaccin dat
tot en met 2004 werd gebruikt.

Volgens het Rijksvaccinatieprogramma krijgen babys vier vaccinaties
tegen kinkhoest, namelijk op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden.
Babys die tot januari minder dan vier kinkhoestvaccinaties hebben
gehad, krijgen vanaf januari de overige vaccinaties met het nieuwe,
acellulaire vaccin. Het nieuwe kinkhoestvaccin is onderdeel van het
DKTP-Hib-combinatievaccin dat beschermt tegen difterie, kinkhoest,
tetanus, polio en ziekten die veroorzaakt worden door de Hib-bacterie
(onder andere hersenvliesontsteking).

Voor een soepele overgang heeft in de laatste week van 2004 een grote
omruilactie plaatsgevonden. Het Nederlands Vaccin Instituut heeft met 2
grote koelwagens 110.000 vaccindoses uitgereden naar de 10
entadministraties. In de week tussen kerst en nieuwjaar hebben de
entadministraties de vaccins vervolgens met 11 autos met koelboxen en
17 kleine koelwagens bezorgd op ruim 1000 adressen in Nederland. Zo is
het nieuwe vaccin in januari op alle consultatiebureaus en GGDs
beschikbaar. De resterende oude DKTP-Hib-vaccins zijn bij de
omruilactie ingenomen.

De communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma wordt gecoà¶rdineerd
door het RIVM, in nauwe samenwerking met de Landelijke Vereniging van
Entadministraties en het Nederlands Vaccin Instituut.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu