Defensie opent vrijdag ten zuiden van Assen het nieuwe, militaire oefenterrein ‘De Haar’. Het 450 hectare grote gebied voorziet in belangrijke mate in de oefenbehoefte van eenheden die op de nabijgelegen Johan Willem Friso Kazerne zijn gelegerd.

Als gevolg van de opening van De Haar stelt Defensie de oefenterreinen Balloërveld en De Strubben/Kniphorstbos (gemeente Aa en Hunze) buiten militair gebruik en zegt het ministerie de huur van het oefenterrein Baggelhuizen in Assen op. Het Balloërveld en De Strubben/Kniphorstbos maken deel uit van landelijk 53 terreinen die worden overgedragen aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Dienst Landelijk Gebied en de Dienst Domeinen zoeken er een nieuwe bestemming voor.

De planvorming voor De Haar stamt uit 1985, toen in het Structuurschema Militaire Terreinen de behoefte aan oefengebieden werd aangegeven. In die behoeftebepaling speelde de herschikking van terreinen om natuurgebieden te sparen een belangrijke rol.

bron:MinDef