Op 2 juni 2007 worden de deuren geopend
van het Natuurlijk Museum en heeft Stadsdeel De Baarsjes in
Amsterdam een maand lang een eigen museum. Het is een ongewoon
museum gericht op de natuurlijke historie, kunst en de passie voor
verzamelen, met een collectie, rondleidingen en een museumwinkel.
Vier kunstenaars-verzamelaars - Roland Albrecht, Eric Fens, Peter
van der Heijden en Marc Volger - presenteren in het museum hun
collecties en installaties, van `bonsaihertje' en vlinders tot
wolkenluchten en rolstenen.

Ieder behoorlijk dorp of stad, waar ook
ter wereld heeft een museum, oudheidkundige kamer of beroemd
geboortehuis van een plaatselijke bekendheid. Stadsdeel De Baarsjes
heeft nog geen museum, wel een uitgesproken ambitie het stadsdeel
meer kleur te geven met een actief kunstbeleid. De initiatiefnemers
geven het stadsdeel graag een `tijdelijk' museum. Het Natuurlijk
Museum wil de bezoeker bewust maken van de schoonheid van de natuur
en laten meegenieten van de passies die ten grondslag liggen aan de
getoonde verzamelingen. De verzamelingen zijn eigendom van 3
Amsterdamse kunstenaars-verzamelaars: Erik Fens, Peter van der
Heijden en Marc Volger, die optreden als `conservator' van het
museum, en er zijn bruiklenen van de Berlijnse `gastconservator'
Roland Albrecht. De verzamelingen zijn divers van aard en tonen de
specifieke interesses en denkwerelden van de deelnemende
kunstenaars. Er is sprake van een bewogen fascinatie voor de
objecten op zich.

De objecten bevinden zich veelal op het
kruispunt van de natuurlijke historie, kunst en cultuur. De
verzameling van Roland Albrecht , is een literaire wonderkamer
waarin de werkelijkheid en al haar onwaarschijnlijke aspecten
worden gepresenteerd, onder andere het `bonsaihertje' en
`versteend ijs'. Erik Fens is één van de meest
uitgesproken kunstenaars-verzamelaars van Nederland. Naast talrijke
deelverzamelingen bestaat de kern van zijn collectie uit de
`Encyclopedie Van Zijn Wereld Door Fens'. Hij laat Kraanvogels en
vlinders zien, maar ook watervallen en boomflessen in ongewone
zetting. Peter van der Heijden bezit vooral verzamelingen op het
gebied van de geologie en paleontologie. Hij combineert
installaties met wormen en micro-organismen met vitrines vol
rolstenen, vuistbijlen en mammoetskiezen. Marc Volger is
geobsedeerd door wolkenluchten. Hij toont in het museum hierover
een uitgebreide installatie. Daarnaast wordt zijn collectie over de
`fossiele' cycaspalm getoond.

Aanleiding voor dit project was de vondst
van een rood boekje bij de kassa van De Slegte. Dit boekje getiteld
`Museum der Unerhörten Dinge' is de catalogus/essaybundel die
bij het gelijknamige Berlijnse museum van Roland Albrecht hoort. In
dit museum ontrafelt hij onder andere waar de stenen tuinkabouters
vandaan komen, hoe Joseph Beuys aan zijn haas kwam en hoe rode
miswijn wit werd.

Het Natuurlijk Museum is het tweede
project van de Stichting Epifyt, die zich tot doel stelt de
publieke belangstelling voor de relatie tussen kunst en natuur te
vergroten, door het organiseren van culturele evenementen

bron:Natuurlijk Museum