Ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin hebben de Universiteit Maastricht en het academisch ziekenhuis Maastricht een nieuw ontdekt eiwit gedoopt tot B.R.-25 (Beatrix Regina 25).

B.R.-25 is een veelbelovend eiwit bij het mede voorspellen van hartfalen, omdat het een rol speelt bij de overgang van een belaste hartspier naar een overbelaste hartspier. Het is ontdekt door de afdelingen (experimentele) cardiologie en biochemie van de Universiteit Maastricht en het academisch ziekenhuis Maastricht.

De tenaamstelling van het eiwit is aan Hare Majesteit de Koningin aangeboden door dr. Y.M. Pinto, cardioloog en hoofd experimentele cardiologie van de Universiteit Maastricht en het academisch ziekenhuis Maastricht tijdens het bezoek aan de Provincie Limburg op 24 mei 2005.

Universiteit Maastricht
De Universiteit Maastricht is een research-universiteit met een onlosmakelijk verband tussen onderwijs van de hoogste kwaliteit en excellent onderzoek, in een innovatieve en internationale context. Het wetenschappelijk onderwijs is vraaggericht, activerend, voor alle leeftijdsgroepen en 'probleemgestuurd' waarbij probleem ook staat voor praktijk, patiënt en project. Het wetenschappelijk onderzoek is thematisch van opzet, maatschappij-georiënteerd naar inhoud en multidisciplinair in de uitvoering. De Universiteit Maastricht is vanuit de wetenschappelijke en maatschappelijke functie voortdurend in interactie met haar overwegend internationale omgeving. De Universiteit Maastricht telt 12.000 studenten en 2.700 medewerkers (fte).

academisch ziekenhuis Maastricht
Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) heeft drie taken: patiëntenzorg, onderwijs en opleiding en onderzoek. In het azM nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topreferente zorg en topklinische zorg een belangrijke plaats in. Die zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel onderzoek van de Faculteiten der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UM en het eigen (experimenteel) klinisch onderzoek. Zwaartepunten zijn Hart- en Vaatziekten, Klinische Voeding, Groei en Ontwikkeling, Hersenen en Gedrag en Extra- en Transmurale zorg. Het azM telt 715 bedden en er werken circa 4.500 mensen.

bron:Universiteit Maastricht