Honderden Parkinson-patiënten wachten
op de uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam dat op 15 maart
een oordeel velt over de wel of niet volledige vergoeding van het
nieuwste geneesmiddel, Azilect. Dit medicijn voor de ziekte van
Parkinson is sinds vorig jaar in Nederland verkrijgbaar, maar wordt
in het basis zorgpakket slechts voor een klein deel vergoed. Dat
betekent dat Parkinson-patiënten meer dan duizend euro per
jaar moeten bijbetalen om dit medicijn te gebruiken. De uitspraak
in Amsterdam betreft een beroepszaak. Eerder verloor de fabrikant
het eerste geding bij de Rechtbank in Den Haag. Inzet van de zaak:
volledige vergoeding van Azilect voor mensen die lijden aan de
ziekte van Parkinson.

Azilect (rasagiline) is sinds februari
2005 in Europa geregistreerd en sinds september 2006 in ons land
verkrijgbaar. Het wordt aan Parkinson-patiënten voorgeschreven
door de neuroloog. In de ons omringende landen wordt Azilect wel
volledig door de verzekeraar betaald. Daar wordt geconcludeerd dat
het nieuwe geneesmiddel een kwalitatieve verbetering betekent ten
opzichte van de reeds bestaande medicijnen tegen Parkinson.
Bovendien wordt Azilect gezien als een 'patiëntvriendelijk'
medicijn omdat maar één keer per dag
één tablet behoeft te worden ingenomen en geen
ingewikkelde instelschema's gelden voor dit middel. Dit is een
belangrijke aspect voor het bevorderen van therapietrouw waardoor
de kans op een succesvolle behandeling aanzienlijk toeneemt.

Eén maand Azilect-gebruik kost in
de apotheek euro 106,40. Als de verzekeraar de

kosten niet geheel vergoedt moet de
patiënt iedere maand bijna euro 95,--

bijbetalen. Volgens de fabrikant van
Azilect, TEVA Pharma NL, is dit onredelijk omdat
Parkinson-patiënten recht hebben op een effectieve
behandeling. De

Parkinson-patiëntenvereniging
ondersteunt dit standpunt. Nu is het zo dat

patiënten met een bredere
financiële armslag zich het nieuwe geneesmiddel wel

kunnen permitteren, terwijl de minder
draagkrachtigen de extra bijdrage niet kunnen betalen.

Ziekte van Parkinson

In ons land lijden naar schatting 50.000
mensen aan de ziekte van Parkinson. De ziekte ontwikkelt zich, bij
mannen en vrouwen, meestal op latere leeftijd (50-60 jaar). Door de
vergrijzing zal het aantal Parkinson-patiënten de komende
tientallen jaren gestaag toenemen. Bekende symptomen van Parkinson
zijn onder meer beven (tremor), bewegingstraagheid, spierstijfheid,
moeilijk spreken en slikken. Maar ook psychische klachten zoals
concentratieverlies, depressie, dementie en algemene vermoeidheid
treden frequent op. Uiteindelijk treedt steeds verdere invalidatie
op, waardoor, later in de ziekte, het dagelijks functioneren bijna
onmogelijk gemaakt wordt. Er is nog steeds geen therapie
beschikbaar die de ziekte geneest dan wel het ziekteproces
vertraagt. Bestaande middelen behandelen alleen de symptomen die
gepaard gaan met Parkinson.

De ziekte van Parkinson ontstaat wanneer
er in bepaalde delen van de hersenen een verlies aan cellen die
dopamine aanmaken ontstaat. Hier grijpt Azilect in door te zorgen
voor een toename en stabilisatie van de hoeveelheid dopamine in de
hersenen. Op deze wijze worden de symptomen van Parkinson
bestreden. Daarnaast zijn er indicaties dat door Azilect het
ziekteproces, de verdergaande invalidatie, vertraagd wordt. Op dit
moment loopt een zeer groot internationaal wetenschappelijk
onderzoek met Azilect om deze bevindingen verder te onderbouwen.
Ook een aantal Nederlandse ziekenhuizen neemt deel aan dit
onderzoek. De ziekte van Parkinson is een van de meest voorkomende
aandoeningen van het zenuwstelsel.

Deskundigenonderzoek

Los van de uitspraak van het Gerechtshof
op 15 maart gaat de fabrikant van Azilect door om een volledige
acceptatie van het middel te realiseren en daarmee een volledige
vergoeding. De Rechtbank in Haarlem heeft onlangs toegestaan dat
TEVA Pharma NL een onafhankelijk deskundigenonderzoek laat
instellen. Dit als onderdeel van een bodemprocedure tot bij de Raad
van State als de uitspraak van 15 maart negatief zou zijn. Het
deskundigenteam bestaat uit drie prominente wetenschappers. Aan de
hand van literatuuronderzoek zullen zij oordelen of Azilect zich
positief onderscheidt van andere medicijnen tegen de ziekte van
Parkinson.

bron:Kukler healthcare