(Persbericht) Nieuw! Pilz Academy,
Het opleidingsinstituut voor machineveiligheid met vernieuwende en praktijkgerichte cursussen

Het cursusprogramma voor diensten en producten rond het thema machineveiligheid

Vianen, 8 december 2012 Gekwalificeerde medewerkers zijn de belangrijkste succesfactor voor een bedrijf, zeker in tijden van nieuwe mondialisering en wereldwijde concurrentie. Een goed genoten opleiding die aansluit op de praktijk is daarbij een vereiste. De opzet van de nieuwe trainingen van Pilz is dan vooral gericht op het aspect: doen. De cursisten gaan zelf aan de gang met het materiaal. De trainer zal hierin de groep en de trainees persoonlijk begeleiden.

Nieuw! De vier-daagse Masterclass Machineveiligheid opleiding bestaat uit 4 modules:

Module 1 Procesflow machineveiligheid
Module 2 Risicobeoordelingen theorie en praktijk
Module 3 Ontwerpen veiligheidsmaatregelen
Module 4 Ontwerpen besturingstechnische veiligheidsmaatregelen

De opleiding wordt verzorgd door een ervaren safety consultant van Pilz. In de dagelijkse praktijk voeren zij risicobeoordelingen uit, ontwerpen veiligheidsmaatregelen, stellen veiligheidsconcepten op en begeleiden CE-markeringstrajecten bij zowel machinebouwers als eindgebruikers. Hierdoor is er in deze opleiding veel aandacht voor oefeningen, casussen en praktijksituaties zodat de cursist de opgedane kennis en ervaring direct kan toepassing in zijn eigen werksituatie.

De doelstelling van de Masterclass is dat de cursist de volgende vaardigheden opdoet:

à¢â‚¬¢ Bekendheid machineveiligheidsproces (CE-markeringstraject)
à¢â‚¬¢ Herkennen van gevaren
à¢â‚¬¢ Inschatten van risico‘˜s
à¢â‚¬¢ Gefundeerde keuze maatregelen (beveiligingen)
à¢â‚¬¢ Basis veiligheidscircuits opzetten

De rode draad bij de Pilz trainingen is The Circle of Safety. Deze rode draad volgt
het traject van de levenscyclus van de machine (van ´cradle to grave‘˜). Binnen deze
rode draad komen de aspecten aan bod die doorlopen moeten worden om een
veilige machine te verkrijgen. Deze aspecten worden zowel ondersteund door het
CE-markeringstraject (basis Machinerichtlijn) en het beveiligen van een machine op
basis van de Arbeidsmiddelenrichtlijn (Arbowet).

Specialisatie
Wil men zich verder specialiseren, dan adviseren wij de verdiepende cursussen die ingaan op een specifieke norm, een bepaald onderwerp of gericht op veiligheidsvraagstukken in en bepaalde branche te volgen. Bijvoorbeeld de cursus inkoop, veiligheid beweegbare bruggen, uitvoeren van interventies na gedragsonderzoek, workshop werken met PL /SIL etc

Training op maat of op locatie
Op basis van de wensen van de cursisten kan een eigen pakket worden samengesteld. Het kan zijn dat wij eerst aanbevelen een voorgaande module te volgen, om door te stromen naar de volgende module. Advies over een opleidingstraject of trainingen op locatie? Dan kan graag met Pilz contact opnemen.

Voor de actuele data, het complete cursusaanbod, prijzen of inschrijven? Kijk op opleidingen.pilz.nl

Wij verwelkomen u graag op de Pilz Academy!