De Stichting Servicepunt Accommodatie beheer, opgericht op 10 mei jl., gaat het beheer en de exploitatie van een flink aantal multifunctionele accommodaties op zich nemen. De aangeboden diensten variëren van het verzorgen van een diner tot het gebouwonderhoud. De Stichting is door de gemeente Alkmaar opgericht om met minder geld tot een beter beheer van buurthuizen en andere multifunctionele accomodaties te komen

Ook het ondersteunen van de gebruikers van het pand of het verwerven van nieuwe activiteiten kunnen tot de taken van het Servicepunt behoren. De gemeente Alkmaar nam vorig jaar het initiatief tot de oprichting van het Servicepunt.

Aanleiding voor de oprichting van het Servicepunt zijn de toegenomen verwachtingen van gebruikers, maar ook de steeds strengere eisen die wet- en regelgeving aan multifunctionele accommodaties (zoals buurthuizen) stellen. De gemeente Alkmaar heeft daarom gekozen voor een nieuwe aanpak van gebouwenbeheer, in de vorm van een centraal Servicepunt.

Van kopje koffie tot flip-over
Het Servicepunt Accommodatiebeheer neemt, in nauw overleg met de gebruikers, het beheer en de exploitatie van een aantal multifunctionele accommodaties in Alkmaar op zich. Uitgangspunt is vooral gastvrij beheer. Het taakgebied van het servicepunt kan variëren van het schenken van een kopje koffie tot het verzorgen van een compleet buffet of diner of bijvoorbeeld het leveren van een beamer of flip-over voor vergaderingen. Daarnaast faciliteert het Servicepunt de (hoofd)gebruikers van de accommodatie bij hun activiteiten op sociaal, cultureel, sportief, educatief of recreatief gebied. Het onderhoud en de inrichting van de gebouwen valt ook onder de verantwoordelijkheden van het Servicepunt, evenals het stimuleren van nieuwe activiteiten. Tot slot verleent het Servicepunt Accommodatiebeheer diensten aan instellingen die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van een eigen accommodatie. Dit kan gaan om dienstverlening op maat of indien gewenst het totale beheer van een accommodatie.

Het Servicepunt stemt het beheer van een accommodatie steeds nauwkeurig af op de wensen van de (hoofd)gebruikers. Het beheer moet immers aansluiten bij de activiteiten die in het pand plaatsvinden, en bij de identiteit van de accommodatie. Iedere aangesloten accommodatie krijgt een eigen beheerder. De beheerder is het vaste aanspreekpunt van de accommodatie.

Operationeel vanaf 1-7-2005
Het Servicepunt, gevestigd in de nieuwe multifunctionele accommodatie van Vroonermeer, is vanaf 1 juli operationeel. Het neemt dan de MFA Vroonermeer, MFA Schermereiland, De Blekerij en 't Vlijthof  in beheer. Later komen daar ook MFA De Mare bij en MFA Wijkwaard bij.

bron:Gemeente Alkmaar

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular