Vliegveld HATO-militair op Curaçao
is vrijdag officieel overgedragen aan de Kustwacht voor de
Nederlandse Antillen en Aruba. "De kustwachtorganisatie is vandaag
in één klap uitgebreid met een aeronautisch
steunpunt" zo sprak commandeur Frank Sijtsema, Commandant der
Zeemacht in het Caraïbisch Gebied tevens commandant Kustwacht
voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

De overdracht betekent het einde van een
lange geschiedenis waarin Trackers, Neptunes, Fokker F-27’s,
Orions en vele andere typen vanaf HATO-militair hun vluchten
uitvoerden. Door afstoting van de Groep Maritieme
Patrouillevliegtuigen van de Koninklijke Marine werd exploitatie
van het vliegveld onmogelijk. Toch werd een constructie gevonden
het vliegveld te behouden. Al jaren hielp de marine bij groei en
ontwikkeling van de kustwacht en die maakte op haar beurt voor
operaties dankbaar gebruik van HATO. "Samen sterk” zo zei
Sijtsema. "Het werd tijd de situatie om te draaien."

Na een lang financieel traject kon de
exploitatie worden voortgezet. Het vliegveld heet nu Coastguard
Airstation HATO.

bron:MinDef