Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en  Waterstaat heeft vandaag officieel de concessie voor het hoofdrailnet verleend aan de Nederlandse Spoorwegen (NS). De NS heeft hiermee het recht gekregen om tot 2015 reizigers te vervoeren over het hoofdrailnet. De concessie is geldig vanaf 1 januari van dit jaar evenals de concessie voor het beheer van de spoorinfrastructuur die aan ProRail is verleend.   

Het verlenen van de vervoerconcessie is een belangrijke en laatste stap in de verandering van wet en regelgeving. Sinds 1 januari zijn de nieuwe Spoorwegwet en de Concessiewet in werking. Op basis van deze wetten zijn de concessies voor het personenvervoer over het hoofdrailnet en voor het beheer van de spoorinfrastructuur verleend. Hiermee is de weg vrij gemaakt voor verdere verbetering van de dienstverlening aan de reiziger. 
 
Met de vervoerconcessie krijgt de staatssecretaris meer zicht en meer grip op de prestaties van NS. In de concessie staat onder meer welke prestaties de overheid verwacht. Verder verplicht de concessie NS tot het opstellen van een jaarlijks vervoerplan. Dat is het plan waarin NS aangeeft hoe ze de concessie gaat uitvoeren bijvoorbeeld op het gebied van informatievoorziening aan reizigers en maatregelen  ter verbetering van de punctualiteit.  
 
bron:VenW