In veel buurten van Nederland blijft het
inwonertal jaar na jaar vrijwel gelijk. In sommige buurten zijn in
vijf jaar tijd echter de omvang en de samenstelling van de
bevolking duidelijk veranderd, met name in nieuwbouwwijken. Dat
blijkt uit waarnemingen van het CBS.

Meeste geboorten in matig stedelijke
buurten

Tussen 2000 en 2005 is in diverse nieuwe
woonwijken het aantal inwoners sterk toegenomen als gevolg van
grootscheepse verhuizingen. Dit was het geval in de wijk
Leidschenveen in Den Haag. Dit gebied had in 2000 nog 60 inwoners,
begin 2005 waren het er 12,5 duizend inwoners in 3,9 duizend
woningen.

Naast verhuizingen naar nieuwe woonwijken
zorgen geboortes voor een toename van het aantal inwoners.
Gemiddeld werden de meeste kinderen in 2004 geboren in matig
stedelijke buurten, bijvoorbeeld in ruim opgezette nieuwbouwwijken
als Leidsche Rijn in Utrecht en Ypenburg in Den Haag. In Zwolle
hadden de nieuwbouwwijken Millingen en Frankhuis gemiddeld ook de
meeste geboorten.

Meer verhuizingen in stedelijke
buurten

In sterk stedelijke buurten wordt het
meest verhuisd, op het platteland het minst. Uitzonderingen zijn de
niet-stedelijke buurten met nieuwbouw Witbrant in Tilburg en
Schuytgraaf in Arnhem die in 2004 juist de meeste verhuizingen
telden.

Gemiddeld komen verhuizingen ook meer voor
in buurten met veel huurwoningen dan in buurten met veel
koopwoningen.

Bevolkingssamenstelling kan veranderen

Verhuizingen kunnen ervoor zorgen dat de
samenstelling van de bevolking in de buurt sterk verandert. Door
verhuizingen kan in de loop van de jaren ook het aandeel
niet-westerse allochtonen in buurten sterk wijzigen. In Nederland
is het aandeel niet-westerse allochtonen tussen 2000 en 2005
toegenomen met 2 procentpunt. In Zwolle zijn zes buurten waar het
aandeel niet-westerse allochtonen meer dan 5 procentpunt is
toegenomen.

bron:CBS