De bevolking in Nederland en andere landen
binnen de westerse samenleving vergrijst in hoog tempo. Mensen
worden steeds ouder, terwijl het geboortecijfer bij de bevolking
afneemt. Mensen in Noord-West Europa krijgen ook op steeds latere
leeftijd kinderen. Naar verwachting zullen er in Nederland in het
jaar 2010 ongeveer drie miljoen ouderen (vijfenzestigplussers)
zijn. Er is een spreekwoord dat zegt: 'Ouderdom komt met
gebreken'. Dat geldt zeker voor de oogprestatie, die bij senioren
afneemt naarmate de leeftijd stijgt. Ook het accommodatie- en
adaptatievermogen en de snelheid van de pupilreactie nemen af.
Daarnaast is gebleken dat een verminderde lichtinval op het
netvlies overdag een ongunstige uitwerking heeft op de
instandhouding van het slaap waakritme. Tijdens het Nationale
Lichtcongres in de Reehorst in Ede zal op 23 November aanstaande de
aanbeveling worden gepresenteerd aan het publiek.

Ouderen blijken vaak (te) weinig licht
overdag te krijgen, dit maakt hun natuurlijke kwetsbaarheid voor
problemen met hun 24-uurs slaap-waakritme nog groter. Ook wordt
steeds duidelijker dat in de toekomst vaker een beroep op ouderen
zal worden gedaan om langer door te blijven werken. Dit zal
gevolgen moeten hebben voor de lichtomgeving waarin de oudere
beroepsbevolking werkt. Door het stelselmatig reduceren van de
gemiddelde verlichtingssterkte op de werkplek, sinds de
energiecrisis in het begin van de jaren zeventig van de vorige
eeuw, blijkt deze onvoldoende om aan de behoeften van deze
'nieuwe' categorie werknemers te voldoen. Deskundigen spreken in
dit geval over 'biologische duisternis'. Deze duisternis heeft
tot gevolg dat de oudere werknemer zijn werk minder goed kan zien
en door een onvoldoende fotobiologische stimulatie minder
geconcentreerd en alert is. Dat dit van invloed is op het welzijn,
het functioneren en de prestatie, maar ook op de veiligheid,
behoeft verder geen betoog.

bron:NSVV